Kalevanrinteen kuntoutumisyksikkö

Kalevanrinne on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu tehostetun palveluasumisen yksikkö Riihimäen keskustassa.

Kalevanrinne on tarkoitettu kuntoutujille, jotka tarvitsevat jatkuvaa hoitajien apua ja ohjausta suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoistaan vuorokauden kaikkina aikoina. Kuntoutuja tarvitsee tukea mm. arjen askareissa, itsensä hoitamisessa, vuorokausirytmin ylläpidossa, lääkehoidossa, sosiaalisten taitojen harjoittelussa ja kaupungilla liikkumisessa.

Kaikessa ohjauksessa otetaan huomioon kuntoutussuunnitelman teon yhteydessä esiin tulleet kuntoutujan omat voimavarat, tiedot ja taidot. Tavoitteena on se, että kuntoutuja selviytyy paremmin arjesta omia voimavarojaan hyödyntäen.

Omavalvontasuunnitelma

Yhteystiedot

Kalevanrinne
Kalevankatu 23
11100 Riihimäki

Henkilökuntaan kuuluu tällä hetkellä kaksi sairaanhoitajaa ja kuusi lähihoitajaa.

Kalevanrinteen kanslia / Ohjaajat
040 353 4879

Samu Brusila
palveluvastaava
040 352 9773
Kalevanrinteen ja Kivarin asumisyksiköt

Kalevanrinteen kuntoutumisyksikkö


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 7 Ei 0 Kyllä 7 Ei 0