Ehkäisevä päihdetyö

Kuva: hämähäkinseittiEhkäisevä päihdetyö on toimintaa, jonka tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistämällä päihteettömiä elämäntapoja, ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittoja sekä lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa.

Ehkäisevän päihdetyön keinoin pyritään vähentämään päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa sekä haittoja.

Ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja niiden riskitekijöihin, päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin sekä päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin.

Päihteitä, joiden käyttöön ja haittoihin ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan, ovat alkoholi, huumausaineet ja tupakka. Myös lääkkeet, liuottimet ja muut aineet luokitellaan päihteiksi silloin, kun niitä käytetään päihtymistarkoituksessa.

Yleinen ehkäisy ja riskienehkäisy

Yleinen ehkäisy kohdistuu koko väestöön tai johonkin väestöryhmään, jonka valintaperusteena ei kuitenkaan ole päihteidenkäyttö.

Riskiehkäisyssä kohderyhmä määritellään sellaisen riskin perusteella, jonka toteutuminen on todennäköinen. Riskiehkäisyä on puuttuminen sellaiseen päihteidenkäyttöön, joka ennakoi haittoja tai ongelmakäyttöä sekä varhaista puuttumista tulevaa ongelmakäyttöä ennustaviin riskitekijöihin.

Ehkäisevä työ sisältää myös toiminnalliset riippuvuuden uhat tai riippuvuudet esimerkiksi tietokone- tai rahapelit tai mikä tahansa toistuva toiminta, joka haittaa tai aiheuttaa ongelmia arkipäivän elämään.

Lisätietoja:
Hyödyllisiä linkkejä, tietoa päihteistä ja riippuvuuksista >>

Ehkäisevän päihdetyöntekijän palvelut

Nuorten palvelupiste Nupin ehkäisevään päihdetyöntekijään voi ottaa yhteyttä, kun jollakin on huoli tai epäilys nuoren päihteidenkäytöstä, nuori itse on huolissaan omasta tai kaverinsa päihteidenkäytöstä tai nuori on huolissaan vanhempiensa tai läheistensä päihteidenkäytöstä.

Yhteyttä voi ottaa myös, jos jollakin on huoli muusta arkea häiritsevästä tai riippuvuutta aiheuttavasta toiminnasta kuten tietokoneenkäytöstä (pelaaminen, netissä surffaus) tai rahapeleistä (raha-automaatit, vedonlyönnit ja nettipelit).

Palvelumuodot yksilöille

  • yksilö-, perhe- ja verkostotapaamiset
  • päihdetilanteen arviointi ja siihen liittyvät tukikeskustelut
  • palveluohjaus ja neuvonta

Palvelumuodot ryhmille

  • vierailut kouluissa, päihdevalistustilaisuudet erilaisille ryhmille (vanhempainillat, koulut, seurat, työpajat)
  • asenne- ja mielipidevaikuttaminen, päihteiden haitoista ja riskeistä tiedottaminen,
  • erilaiset kampanjat, päihteidenkäyttöä ehkäisevien tilaisuuksien järjestäminen ja organisointi

Yhteyshenkilö:


palveluohjaaja (nuorten palvelut)
019 758 4232
040 330 4232


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0