Psykososiaaliset palvelut

Psykososiaaliset palvelut tukevat niin yksilöitä ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa tarjoamalla muun muassa kasvatus- ja perheneuvontaa, perhetyötä, perhekuntoutusta, lasten ja nuorten ehkäiseviä päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä muita ryhmämuotoisia palveluita. Asiakkaina on niin lapsia, nuoria kuin vanhempia.

Palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä lapsiperheiden palveluohjaukseen. 
Nuortentalo Nuppiin nuori tai perhe voi olla myös yhteydessä suoraan.

Yksilöllistä, kunnioittavaa ja aitoa kohtaamista

Psykososiaalisissa palveluissa työskentelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia: sosiaaliohjaajia, sairaanhoitaja, kuntoutuksen ohjaajia, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä sekä toimintaterapeutti ja päihdetyöntekijä. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä lapsiperheiden palveluohjauksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on asiakkaan ja perheiden omien voimavarojen vahvistuminen ja mielekkään arjen mahdollistuminen. Tärkeää on ilon löytyminen arjesta, toivon vahvistuminen ja onnistumisten huomaaminen.

Psykososiaalisissa palveluissa tuetaan hyvää lapsuutta, nuoruutta ja vanhemmuutta. Lähestymistapamme on perhekeskeinen. Työskentelyssä pyritään asiakkaan ja perheen yksilölliseen, kunnioittavaan ja aitoon kohtaamiseen.

Omavalvontasuunnitelma


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 8 Kyllä 1 Ei 8