Psykososiaaliset palvelut

Psykososiaaliset palvelut tukevat niin yksilöä kuin perhettäkin erilaisissa elämäntilanteissa tarjoamalla muun muassa kasvatus- ja perheneuvontaa, perhetyötä, perhekuntoutusta, lasten ja nuorten ehkäiseviä päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä muita ryhmämuotoisia palveluita. Asiakkaina on niin lapsia, nuoria kuin vanhempia.

Palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä lapsiperheiden palveluohjaukseen tai nuorten palveluihin.

Yksilöllistä, kunnioittavaa ja aitoa kohtaamista

Psykososiaalisissa palveluissa työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu sosiaaliohjaajia, sairaanhoitajia, kuntoutuksen ohjaajia, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä sekä toimintaterapeutti ja päihdetyöntekijä. Tarvittaessa käytetään myös muita asiantuntijapalveluita. Tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen vahvistuminen ja mielekkään arjen mahdollistuminen. Tärkeää on ilon löytyminen arjesta, toivon vahvistuminen ja onnistumisten huomaaminen.

Psykososiaalisissa palveluissa tuetaan hyvää lapsuutta, nuoruutta ja vanhemmuutta. Työskentelyssä pyritään asiakkaan yksilölliseen, kunnioittavaan ja aitoon kohtaamiseen.

Omavalvontasuunnitelma


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 6 Kyllä 0 Ei 6