Perhepalvelut

Perhepalveluita ovat

  • palveluohjaus
  • psykososiaaliset palvelut

Perhepalveluilla tarkoitetaan varhaisen tuen palveluita lapsille ja lapsiperheille sekä nuorille, joilla pyritään edistämään heidän sosiaalista hyvinvointiaan. Palvelut perustuvat asiakkaan kanssa yhdessä tehtyyn palvelutarpeenarviointiin.

Lue lisää palveluohjauksesta ja psykososiaalisista palveluista.

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 10 Kyllä 0 Ei 10