Toiminta-ajatus

Kuva: junaNupin tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä edistää ja tukea heidän itsenäistä ja omatoimista selviytymistään tulevaisuudessa. Palvelupisteen tarkoituksena on tukea ja edistää nuorten toimintakykyä, elämänhallintataitoja, itsenäistä toimeentuloa sekä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Syrjäytymistä pyritään ehkäisemään auttamalla ja tukemalla nuorta ja hänen perhettään ratkaisemaan syrjäytymistä aiheuttavia ongelmia ja elämäntilanteita kuten työttömyyttä, koulutuksen puutetta, asunnottomuutta, päihde- ja mielenterveysongelmia, vaikeita kotitilanteita tai sosiaalisen elämän vaikeuksia.

Nupissa työskennellään nuoren ja hänen läheistensä kanssa yksilöllisesti, luottamuksellisesti ja pitkäjänteisesti. Nuppi pyrkii työssään hyödyntämään olemassa olevaa moniammatillista yhteistyöverkostoa sekä tuomaan myös esille mahdollisia nuoria koskevissa palveluissa esiintyviä puutteita.

Kenelle Nuppi on tarkoitettu

Nuppi on tarkoitettu alle 25-vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen ja läheisilleen, jotka kokevat tarvitsevansa tukea, neuvoja ja ohjausta nuoren tai perheen elämäntilanteeseen liittyen. Nupissa tehdään kokonaisvaltaista palvelutarpeenarviointia ja palveluihin ohjausta kuten sosiaali-, terveys- ja  päihdepalveluiden sekä koulutus- ja työllistymispalveluiden kartoitusta ja niihin ohjausta. Nupin kautta voidaan asiakkaan tarpeen mukaan hoitaa eri palveluihin ajanvarauksia, hoidon tukemista ja seurantaa sekä toimia asiakkaan tukihenkilönä eri palveluita käytettäessä.

Matalan kynnyksen toimintapaikka

Nuppi nuorten palvelupiste on matalan kynnyksen toimintapaikka, johon ei tarvita lähetettä, ja jonka palveluiden saatavuus on tehty asiakkaalle mahdollisimman helpoiksi. Tarvittaessa asiakastapaamiset voidaan järjestää muuallakin kuin Nupin tiloissa kuten asiakkaan tai perheen kotona, koulussa tai ohjaavan tahon tiloissa.

Nuppi Nuorten palvelupiste toimii lasten, nuorten ja perheiden palveluiden alaisuudessa ja sen esimiehenä toimii palvelualueen palvelualuepäällikkö. Nupin henkilökuntaan kuuluvat palveluohjaaja, ehkäisevä päihdetyöntekijä ja puolipäiväinen terveydenhoitaja. Nupin henkilökunta saa tarpeen mukaan myös konsultointiapua A-klinikalta.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0