Valomerkki-toiminta

Kuva: Valomerkki-logoValomerkki on poliisin, Riihimäen kaupungin nuorisoyksikön ja perusturvan yhteistyöhanke, jossa pyritään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja mahdollisimman nopeasti alaikäisten päihteidenkäyttöön. Alkuperäinen idea on saatu Oulun PulloPois- ja Kaarinan Valomerkki -toimintamalleista. Toimintaa toteutetaan seutukunnallisena yhteistyönä Riihimäen, Lopen ja Hausjärven alueella.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat ensimmäistä kertaa päihteidenkäyttönsä vuoksi poliisin tai terveydenhuollon kanssa tekemisiin joutuneet nuoret yläkouluikäisistä 17-vuotiaisiin saakka. Poliisi kirjaa toimistaan lastensuojeluilmoituksen poliisilaitoksen sosiaalityöntekijälle ja terveydenhuoltoalueen lastensuojelun sosiaalityöntekijöille. Sosiaalityöntekijät harkintansa mukaan ohjaavat tapaukset Valomerkki-keskusteluun.

Valomerkki-keskustelu

Keskusteluun kutsutaan nuori ja hänen huoltajansa. Keskustelussa käydään läpi tapahtuma, joka johti poliisin puuttumiseen tilanteeseen ja pohditaan yhdessä päihteidenkäytön syitä ja seurauksia. Keskustelussa kartoitetaan myös laajemmin nuoren elämäntilannetta. Tarvittaessa mietitään mahdollisia tukitoimia jatkossa. Keskustelu on osa lastensuojeluilmoituksen tarkistamista.

Valomerkki-keskustelun etuna on, että nuoren tilannetta ja päihteidenkäyttöä pystytään käymään läpi nopeasti, laajasti ja syvällisesti. Toiminta tarjoaa perheelle tukea ja mahdollisuuden käsitellä asiaa yhdessä nuorten kanssa työtä tekevien ammattilaisten kanssa. Ellei erityistä tuen tarvetta ilmene, jää ensimmäinen kontakti viranomaisiin myös viimeiseksi.

Lisätietoja:

Katja Björnholm
ehkäisevä päihdetyöntekijä
040 330 4354


 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0