Toiminta-ajatus

Kuva: junaNuortentalo Nupin tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä edistää ja tukea heidän itsenäistä ja omatoimista selviytymistään tulevaisuudessa. Palvelupisteen tarkoituksena on tukea ja edistää nuorten toimintakykyä, elämänhallintataitoja, itsenäistä toimeentuloa sekä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Syrjäytymistä pyritään ehkäisemään auttamalla ja tukemalla nuorta ja hänen perhettään ratkaisemaan syrjäytymistä aiheuttavia ongelmia ja elämäntilanteita kuten työttömyyttä, koulutuksen puutetta, asunnottomuutta, päihde- ja mielenterveysongelmia, vaikeita kotitilanteita tai sosiaalisen elämän vaikeuksia.

Nuortentalo Nupissa työskennellään nuoren ja hänen läheistensä kanssa yksilöllisesti, luottamuksellisesti ja pitkäjänteisesti. Nuortentalo Nuppi pyrkii työssään hyödyntämään olemassa olevaa moniammatillista yhteistyöverkostoa sekä tuomaan myös esille mahdollisia nuoria koskevissa palveluissa esiintyviä puutteita.

Kenelle Nuortentalo Nuppi on tarkoitettu

Nuortentalo Nuppi on tarkoitettu alle 25-vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen ja läheisilleen, jotka kokevat tarvitsevansa tukea, neuvoja ja ohjausta nuoren tai perheen elämäntilanteeseen liittyen. Nuortentalo Nupissa tehdään kokonaisvaltaista palvelutarpeenarviointia ja palveluihin ohjausta kuten sosiaali-, terveys- ja  päihdepalveluiden sekä koulutus- ja työllistymispalveluiden kartoitusta ja niihin ohjausta. Nuortentalo Nupin kautta voidaan asiakkaan tarpeen mukaan hoitaa eri palveluihin ajanvarauksia, hoidon tukemista ja seurantaa sekä toimia asiakkaan tukihenkilönä eri palveluita käytettäessä.

Matalan kynnyksen toimintapaikka

Nuortentalo Nuppi nuorten palvelupiste on matalan kynnyksen toimintapaikka, johon ei tarvita lähetettä, ja jonka palveluiden saatavuus on tehty asiakkaalle mahdollisimman helpoiksi. Tarvittaessa asiakastapaamiset voidaan järjestää muuallakin kuin Nuortentalo Nupin tiloissa kuten asiakkaan tai perheen kotona, koulussa tai ohjaavan tahon tiloissa.

Nuortentalo Nuppi toimii lasten, nuorten ja perheiden palveluiden alaisuudessa ja sen esimiehenä toimii palvelualueen palvelualuepäällikkö. Nuortentalo Nupin henkilökuntaan kuuluvat palveluohjaaja, ehkäisevä päihdetyöntekijä ja puolipäiväinen terveydenhoitaja.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0