Palvelumuodot

Nuortentalo Nuppiin voi tulla

 • sovitulla ajanvarauksella
 • ilman lähetettä
 • yksin, kaverin, perheenjäsenen tai muun läheisen kanssa
 • myös nimettömänä
Nuortentalo Nupin palvelut ovat

 • luottamuksellisia
 • yksilöllisiä
 • kokonaisvaltaisia
 • maksuttomia

Yhteystiedot löytyvät täältä.

Nuorten yksilöllinen ohjaus ja tukikeskustelut

Palveluihimme kuuluu

 • nuoren elämäntilanteen kartoitus, palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja seuranta esim. tilanteissa, joissa nuorella koulunkäyntivaikeuksia, hän aikoo tai on jo keskeyttänyt opinnot, taloudellinen tilanne vaatii selvittelyä, työttömyys on pitkittynyt, ammatillinen kuntoutuminen on alkamassa
 • koulutus- ja työllistymispolkujen selvittely, niissä ohjaus ja tukeminen, työ- ja koulutushakemusten tekeminen, viranomaisasiointi kuten työ- ja elinkeinotoimiston palvelut esim. työttömyyden alkaessa, kesätöitä haettaessa
 • nuoren itsenäistymisen tukeminen, asunnon haku, tuetun asumisen tarpeen selvittely, asumisen seuranta yhteistyössä asukasohjaajien kanssa, etuuksien selvittely ja haku
 • yksilökeskustelut nuoren elämänhallinnan tukemiseksi ja elämäntilanteen selkiyttämiseksi.

Päihdepalvelutarpeen arviointi

 • päihdehaastattelut, päihteidenkäytön ja muiden riippuvuuksien arviointi, päihdehoitoon ohjaaminen ja niihin liittyvät tukikeskustelut

Terveydentilan arviointi ja seuranta

 • terveydenhoitajan tekemät terveyskartoitukset ja jatko-ohjaus tarpeen mukaan, mm. lääkäriajanvaraus
 • nuorten kokonaisvaltainen terveysneuvonta mm. ehkäisyyn, päihteisiin, mielenterveyteen, liikuntaan ja ruokailutottumuksiin liittyen
 • koulu- ja työterveyshuollon ulkopuolella olevien nuorten vastaanotto ilman ajanvarausta esim. sairauslomatodistukset työharjoitteluaikana

Verkostotyö ja työparityöskentely

Nuortentalo Nupin henkilökunta kartoittaa nuoren tukiverkostoa ja kutsuu sitä tarpeen mukaan koolle nuoren tulevaisuudensuunnitelmien tueksi. Nuortentalo Nupin työntekijät voivat eri verkostotapaamisissa toimia myös nuoren tukihenkilöinä.

Nuortentalo Nuppi on mukana erilaisissa yhteistyöverkostoissa, kuten asumiseen, päihteisiin, koulutukseen ja kasvatukseen liittyen tehden samalla etsivää sosiaali- ja päihdetyötä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten löytämiseksi

Nuortentalo Nupin henkilökunta voi toimia työparina muille nuoren parissa työskenteleville ammattilaisille esimerkiksi auttamalla nuorta konkreettisesti toteuttamaan tehtyä työnhakusuunnitelmaa tai olemalla nuoren tukena viranomaisasioinneissa.

Muu syrjäytymistä ehkäisevä toiminta

 • nuorten ja perheiden harrastustoiminnan tukeminen kuten mahdollisuus uimahalli- ja kuntosalikäynteihin sekä keilaukseen
 • erilaissa nuoriin kohdistuvien tapahtumien järjestelyissä ja toteutuksessa mukanaolo
 • nuorisotiedottamisessa mukanaolo, sähköinen yhteydenottolomake ja siinä esiin tulleisiin kysymyksiin vastaaminen
 • erilaisten ryhmätoimintojen suunnittelu ja toteutus.

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 2 Kyllä 6 Ei 2