Nuoruuden kehitystehtävä

Eräs tuntemani lastenpsykiatri sanoi, että nuoruus on ihmisen kaikista kehitysvaiheista vaikein, koska silloin nuori on ilman aikuista tukea. Tällä hän tarkoitti sitä, että nuori irtaantuu vanhemmistaan ja vanhempiensa sukupolven arvoista, etsii itseään, omia arvojaan mutta luottaa etsiskelyissään lähes täysin vertaistukeen.

Omaa itseään, omia arvojaan ja oman sukupolvensa arvoja etsiessään nuoret irtaantuvat joskus rajustikin vanhemmistaan. Kokeilut, myös päihdekokeilut, kuuluvat nuoruuteen. Nuori etsii myös rajojaan – mitä saan tehdä, mikä on luvallista, mikä ei? Missä kohtaan turvalliset rajat, ne rajat, jotka toivottavasti kohtasin jo leikki-ikäisenäkin?

Nuoren kasvattaminen on vaikeaa, mutta sekin aika menee onneksi ohi. Nuoren kasvaessa ja törmätessä rajoihinsa myös vanhempana kasvamme ja itsetuntemuksemme kasvaa. Lapset kasvattavat vanhempaansa joskus kovallakin kädellä. Vanhempi saattaa huomata pohtivansa omaa nuoruuttaan ja omia rajojaan ja vertailevansa kasvatusmetodejaan omien vanhempiensa metodeihin. Kasvattaessa onkin hyvä pitää mielessä, mitkä omat kasvatus¬tavoitteet ovat. Silloin oikeat keinot on helpompi löytää ja ohjata itsensä ja nuori ulos murrosiän karikoista.

Nuori tarvitsee konkreettiset ja selkeät ikätasoiset rajat, joihin tarvittaessa voi turvallisesti törmäillä. Sen lisäksi on hyvä käydä tulevaisuus- ja arvokeskustelua. Nuorta arvostavasti ja häntä kuunnellen kannattaa keskustella, minkälainen tulevaisuus nuorella omasta mielestään on, jos asiat menevät hänen toivomallaan tavalla. Minkälaisen perheen, ammatin, työpaikan ja ympäristön nuori itsellään parhaimmillaan kuvittelee? Toiset nuoret eivät halua keskustella tulevaisuudenhaaveistaan kenenkään kanssa, varsinkaan omien vanhempiensa. Mistä tämä johtuu? Mitä ikävää nuori kuvittelee tapahtuvaksi, jos kertoo toiveistaan? Toivottavasti ei ainakaan halveksuntaa tai mitätöimistä. Jos haaveilee, kannattaa haaveilla suuria! Haaveista ja unelmista kannattaa myös tehdä mahdollisimman konkreettisia ja tavoittelemisenarvoisia. Mitä hyötyä haaveillusta tulevaisuudesta on nuorelle itselleen ja muille? Ketkä voivat auttaa nuorta saavuttamaan tavoitteensa? Mitä sellaista nuorella on jo nyt, että ne ennustavat hyvää ajatellen tavoitteiden saavuttamista? Entä mitkä ovat seuraavat askeleet kohti tavoitetta? Tässä kohtaa on myös hyvä peilata nuoren tämänhetkistä elämää suhteessa tavoitteeseen – ovatko elämäntavat sellaisia, että ne tukevat tulevaisuudenkuvaa? Onko tulevaisuudenkuva edes realistinen? Minkälaisista arvoista tulevaisuudenkuva kertoo ja mitä se nuorelle ennustaa? Toivottavasti hyvää!

Moni nuori on melko näköalaton oman tulevaisuutensa suhteen. Eikä se ole edes ihme. Opiskelupaikkaa on vaikea saada, työllistyminen on epävarmaa. Monet nuoret elävät lähes rahattomina tässä yltäkylläisyyden maailmassa. Silti kannattaa haaveilla. Sillä haaveet ovat portti kohti parempaa maailmaa ja tulevaisuutta. Huomio on helpompi siirtää terveisiin elämäntapoihin ja opiskeluun tai työhön, kun on, mitä tavoitella ja mistä haaveilla.

Ehkäisevä päihdetyöntekijä Helena Vuoriheimo Nuppi, Riihimäen kaupunki


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0