Vapinaa ja vatsanväänteitä – Riihimäen seudun nuorten energiajuomien käyttöselvitys ja haitoista tiedottava julistekampanja

Riihimäki, Loppi, Hausjärvi 8-10/2009

TIEDOTE 28.8.2009: Riihimäen seudun lasten ja nuorten energiajuomien käyttö karkaamassa käsistä

Riihimäen seudun lasten ja nuorten energiajuomien litkiminen on karkaamassa käsistä, paljastaa uunituore seudullinen selvitys.

Lasten ja nuorten energiajuomien käyttö 2009

Riihimäen, Hausjärven ja Lopen nuorisotoimien, Nuorten Palvelupiste Nupin ja seudullisen HARPPI-kehittämishankkeen teettämään kyselyyn vastasi 1594 9–17-vuotiasta lasta ja nuorta, joista 70 prosenttia ilmoitti käyttävänsä energiajuomia. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositus alle 15-vuotiaiden kofeiinipannasta toteutuu siis ainakin Riihimäen seudulla huonosti.

Kuva: Energiajuomajuliste Mehut vähissä?Toukokuussa seudun peruskoulujen 3.–9.-luokilla ja toisen asteen oppilaitosten ensimmäisillä vuosikursseilla toteutetulla kyselyllä haluttiin selvittää, ylittääkö lasten ja nuorten energiajuomien käyttö annetut terveyssuositukset; huolta energiajuomien lisääntyneestä käytöstä oli ilmaistu laajasti seudun nuoriso- ja opetusalan ammattilaisten keskuudessa. Kyselyn merkitys on erityisen suuri, sillä aiheesta ei ole ollut olemassa tuoretta, kattavaa tietoa tukemaan muun muassa koulutuksellisten materiaalien suunnittelua. Selvityksen pohjalta seudun kouluissa tullaan syksyn aikana toteuttamaan tiedotuskampanja.

Kyselyyn vastanneista koululaisista noin 22 prosenttia kertoi käyttävänsä energiajuomia silloin tällöin, 17 prosenttia kerran kuukaudessa ja 23 prosenttia kerran viikossa. Päivittäin energiajuomia käyttää keskimäärin lähes kymmenesosa lapsista ja nuorista.

Kyselyn perusteella energiajuomien kulutus kasvaa määrällisesti käyttötiheyden kasvaessa: kun muutaman kerran vuodessa tai kerran kuukaudessa energiajuomia käyttävien lasten ja nuorten keskiarvoinen kulutus vuorokaudessa on yhden tölkin luokkaa, päivittäin juovilla keskimääräinen kulutus on lähes kolme kertaa runsaampaa, ylittäen käyttösuosituksen, joka on pullon tai tölkin koosta riippuen 1-3 annosta päivässä.

Yleisintä ja runsainta energiajuomien käyttö on yläkoulussa ja ammattioppilaitoksessa opiskelevien poikien keskuudessa. 9.-luokkalaisista pojista jopa neljännes ilmoittaa käyttävänsä energiajuomia päivittäin ja 45 prosenttia viikoittain. Poikien energiajuomien käyttö on kyselyn perusteella yleisesti ottaenkin huomattavasti tyttöjä tavallisempaa ja myös runsaampaa.

Kuva: Energiajuomajuliste Liikaa energiaa?Lasten ja nuorten energiajuomien käyttö kytkeytyy kyselyn mukaan useimmiten vapaa-aikaan ja erityisesti kavereiden kanssa oleskeluun. Tosin yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat juovat energiajuomia runsaasti myös koulussa. Yleisin syy energiajuomien nauttimiseen on hyvä maku.

Lisäenergian tarve koulussa tai harrastuksissa osoittautui kyselyssä seuraavaksi tavallisimmaksi selitykseksi energiajuomien käytölle. Päivittäin energiajuomia käyttävistä lapsista ja nuorista 28 prosenttia ilmoitti riippuvuuden olevan syynä energiajuomien käyttöönsä.

Noin puoleen kyselyyn vastanneista energiajuomia käyttävistä tytöistä ja pojista juomat vaikuttavat piristävästi ja lähes viidennes kertoi energiajuomien auttavan heitä jaksamaan päivän askareissa. Kyselyn perusteella energiajuomien käytön yleisimpiä sivuvaikutuksia ovat levottomuus (12 %), unihäiriöt (10 %), päänsärky (7 %), käsien vapina (7 %) sekä hampaiden reikiintyminen (7 %). Päivittäin energiajuomia käyttävät lapset ja nuoret kokevat sivuvaikutuksia huomattavasti muita enemmän.

Terveyden kannalta energiajuomien haitallisin ainesosa on kofeiini, joka saattaa aiheuttaa riippuvuuden ohella juuri yllä kuvattuja oireita – lapsilla luonnollisesti muita herkemmin. Juomiin lisätään myös useita muita piristäviä aineita, kuten tauriinia ja guaranaa, joiden pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä tunneta. Lisäksi energiajuomien sisältämä sokeri altistaa lihomiselle ja aiheuttaa hampaiden reikiintymistä yhdessä happojen kanssa.

Tiedote 12.10.2009: Julistekampanjalla lasten ja nuorten energiajuomien liikakäyttöä kitkemään

Kuva: Energiajuomajuliste Uni ei tule?Lasten ja nuorten energiajuomien  liikakäytön haittavaikutuksista tiedottava julistekampanja käynnistyy tällä viikolla Riihimäen, Lopen ja Hausjärven kouluissa, liikuntapaikoissa ja nuorisotiloilla. Kolmiosaisen julistesarjan tavoitteena on varoittaa energiajuomien liikakäytön aiheuttamista terveysriskeistä ja herättää lapsia ja nuoria pohtimaan omia energiajuomien käyttötottumuksiaan.

Julistesarjan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Seudullisten nuorisopalvelujen kehittämishanke Harppi, Nuorten palvelupiste Nuppi sekä Riihimäen, Lopen ja Hausjärven nuorisotoimet.

Lisätietoja:
Nuorten palvelupiste Nuppi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1