Nuortentalo Nuppi on moniammatillinen ohjaus-, neuvonta- ja arviointipalvelu alle 25-vuotiaille Riihimäen seudulla asuville nuorille ja heidän vanhemmilleen tai läheisilleen. Nuortentalo Nupissa asiointi on asiakkaalle maksutonta eikä vaadi ulkopuolista lähetettä.

Nuortentalo Nupista saa apua, jos esimerkiksi tulevaisuus, ihmissuhteet tai vaikkapa oma fyysinen tai psyykkinen terveysmietityttää tai kaipaa apua elämänhallintaan, esimerkiksi raha-asioihin, koulunkäyntiin, opiskeluun, työllistymiseen, itsenäiseen elämään, vapaa-aikaan tai päihteiden käyttöön.

Kenelle Nuortentalo Nuppi on tarkoitettu

Nuortentalo Nuppi on tarkoitettu kaikille niille nuorille, jotka kokevat tarvitsevansa apua ja neuvoja elämäntilanteensa selkiyttämiseksi sekä heidän vanhemmilleen, huoltajilleen, läheisilleen tai viranomaiselle, joilla on huoli nuoren tilanteesta.

Nuortentalo Nuppi toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä, ja toimii osana moniammatillista verkostoa muun muassa sosiaalitoimen, työvoimatoimen, terveystoimen ja alueen eri ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Omavalvontasuunnitelma

 

Yhteys myös:

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 22 Ei 6 Kyllä 22 Ei 6