Nupin korona-ajan tiedote:

Nupin työntekijät ovat kaikki tavoitettavissa puhelimitse ma-pe klo 8-16.

 • psykiatrinen sairaanhoitaja Susanna Luostari,
  p. 050 538 7317
 • palveluohjaaja Kristian Markio,
  p. 040 330 4232
 • ehkäisevä päihdetyöntekijä Katja Björnholm,
  p. 040 330 4354
 • terveydenhoitaja Anni Kuorttinen,
  p. 050 572 1051

Nupin työntekijä on tavoitettavissa Nupissa ma, ke ja pe klo 12-14 välisenä aikana
kiireellisiä asioita varten.

-Nupin henkilökunta

 

Nuortentalo Nuppi on moniammatillinen ohjaus-, neuvonta- ja arviointipalvelu alle 25-vuotiaille Riihimäen seudulla asuville nuorille ja heidän vanhemmilleen tai läheisilleen. Nuortentalo Nupissa asiointi on asiakkaalle maksutonta eikä vaadi ulkopuolista lähetettä.

Nuortentalo Nupista saa apua, jos esimerkiksi tulevaisuus, ihmissuhteet tai vaikkapa oma fyysinen tai psyykkinen terveysmietityttää tai kaipaa apua elämänhallintaan, esimerkiksi raha-asioihin, koulunkäyntiin, opiskeluun, työllistymiseen, itsenäiseen elämään, vapaa-aikaan tai päihteiden käyttöön.

Kenelle Nuortentalo Nuppi on tarkoitettu

Nuortentalo Nuppi on tarkoitettu kaikille niille nuorille, jotka kokevat tarvitsevansa apua ja neuvoja elämäntilanteensa selkiyttämiseksi sekä heidän vanhemmilleen, huoltajilleen, läheisilleen tai viranomaiselle, joilla on huoli nuoren tilanteesta.

Nuortentalo Nuppi toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä, ja toimii osana moniammatillista verkostoa muun muassa sosiaalitoimen, työvoimatoimen, terveystoimen ja alueen eri ammatillisten oppilaitosten kanssa.

 

Yhteys myös:

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 21 Ei 6 Kyllä 21 Ei 6