Näe hyvä mussa -toiminta ja vanhempainryhmät

Riihimäen Perhe- ja sosiaalipalvelut on mukana STEA:n rahoittamassa Näe hyvä mussa- hankkeessa (2019-2021) yhteistyössä Parasta Lapsille ry:n kanssa. Kyseessä on lasten tuetut viikonloppuleirit ja vanhempainryhmät.

Parasta Lapsille -järjestön Näe hyvä mussa -hankkeen keskiössä on lapsiperheet, jotka ovat tuen tarpeessa. Elämässä voi tulla hetkiä, kun oma tukiverkko ei riitä kannattelemaan ja silloin pienikin apu on merkittävää. Toiminnan punaisena lankana kulkee positiivinen pedagogiikka. Viikonloppuleireillä keskitytään näkemään jokaisessa lapsessa hyvä, vahvistamaan myönteisiä tunteita ja ruokkimaan onnistumisen kokemuksia.

”Ne sano mulle, että mä oon ihana”

Hanketta toteutetaan yhteistyössä neljän kunnan kanssa, jotka ovat Riihimäki, Hämeenlinna, Tampere ja Oulu. Toimintaa on pilotoitu kahden vuoden ajan Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Hanke vastaa kuntien tarpeeseen tarjota 9-13 -vuotiaiden lasten ikäryhmälle ja heidän perheilleen ennaltaehkäisevää tukea. Teemme vahvaa yhteistyötä kuntien kanssa ohjaten oikeat perheet leiritoimintaan ja osaksi vanhempien vertaisryhmiä.

LIsätietoja

Tiedote: Parasta Lapsille ry:n Näe hyvä mussa -toiminnassa lapsi tulee nähdyksi omana upeana itsenään.

Näe hyvä mussa -hankkeen verkkosivut >>


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0