Mäkikujan perhetukikeskus

Mäkikujan perhetukikeskus on Riihimäen kaupungin omistama lapsille ja nuorille tarkoitettu lastensuojelun sijaishuoltoyksikkö. Mäkikujan perhetukikeskuksessa on kaksi osastoa, vastaanotto-osasto Vanamo ja nuorten osasto Apila.

Mäkikujalla toteutetaan suunnitelmallista arvioivaa ja kuntouttavaa työskentelyä yhdessä lapsen, perheen ja muiden lapsen ympärillä olevien toimijoiden kanssa.

Kenelle palvelua tarjotaan?

Palvelua tarjotaan kiireellisesti sijoitetuille, avohuollon tukitoimin sijoitetuille ja huostassa oleville riihimäkeläisille lapsille ja nuorille. Osastoilla on yhteensä 14 paikkaa. Lisänä päiväosastotoiminta, jonka sisältö rakennetaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Mäkikujan toiminnan keskiössä ovat lapsi ja perhe, ja lapsi nähdään vahvuuksiensa kautta. Ohjaavina periaatteina ovat yksilöllisyyden ja kohtaamisen kunnioittaminen. Mäkikujan perhetukikeskuksen arvoja ovat oikeudenmukaisuus, avoimuus, aito välittäminen, turvallisuus ja toiminnallisuus sekä lapsilähtöisyys. Asiakastyössä painottuu erityisesti ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen osaaminen.

Omavalvontasuunnitelma

Yhteystiedot

Mäkikujan perhetukikeskus
Mäkikuja 25, 11100 Riihimäki
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi.

Vastaanotto-osasto Vanamo
040 330 4277

Pitkäaikaisosasto Apila
050 500 2061

Jarkko Salo
Vanamon palveluvastaava
050 463 1521

Timo Pajunen-Noroila
Apilan palveluvastaava
050 452 0661

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 9 Ei 5 Kyllä 9 Ei 5