Mäkikujan perhekeskus

Mäkikujan perhekeskus on Riihimäen kaupungin omistama lapsille ja nuorille tarkoitettu lastensuojelun sijaishuoltoyksikkö. Mäkikujan perhekeskuksessa on kaksi osastoa, vastaanotto-osasto Vanamo ja nuorten osasto Apila.

Mäkikujalla toteutetaan suunnitelmallista ja kuntouttavaa työskentelyä yhdessä lapsen, perheen ja muiden lapsen ympärillä olevien toimijoiden kanssa.

Kenelle palvelua tarjotaan?

Palvelua tarjotaan kiireellisesti sijoitetuille, avohuollon tukitoimin sijoitetuille ja huostassa oleville riihimäkeläisille lapsille ja nuorille. Osastoilla on yhteensä 14 paikkaa. Lisänä päiväosastotoiminta, jonka sisältö rakennetaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Mäkikujan toiminnan keskiössä ovat lapsi ja perhe, ja lapsi nähdään vahvuuksiensa kautta. Ohjaavina periaatteina ovat yksilöllisyyden ja kohtaamisen kunnioittaminen. Mäkikujan perhekeskuksen arvoja ovat oikeudenmukaisuus, avoimuus, aito välittäminen, turvallisuus ja toiminnallisuus sekä lapsilähtöisyys. Asiakastyössä painottuu erityisesti ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen osaaminen.

Mäkikujan perhekeskuksessa työskentelee monialainen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaistiimi, joka tekee tiivistä yhteistyötä lapsen verkoston kanssa.

Yhteystiedot löytyvät täältä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 8 Ei 4 Kyllä 8 Ei 4