Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Lapsiperheillä tarkoitetaan yhden tai kahden vanhemman perheitä, joilla on vähintään yksi samassa taloudessa asuva alle 18-vuotias lapsi.

Missä tilanteissa kotipalvelua annetaan?

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua edellä mainituissa tehtävissä ja toiminnoissa. Kotipalveluna annettava apu voi olla myös konkreettista auttamista kotitöissä, esimerkiksi siivousta ja tiskausta.

Lapsiperheiden kotipalvelu on aina tilapäistä ja lyhytkestoista, ongelmia ennaltaehkäisevää, hyvinvointia tukevaa, mutta kuitenkin perheelle sillä hetkellä välttämätöntä. Kotipalvelu on perheelle maksullista. Lastensuojelun tukitoimenpiteenä annettava kotipalvelu on maksutonta.

Tilapäinen kotipalvelu

Tilapäinen kotipalvelu on tilapäistarpeisiin tarkoitettua perheiden arjessa selviytymisen tukemista. Tilapäisen kotipalvelun tarkoituksena on auttaa perhettä selviytymään itsenäisesti tai sen aikana voidaan arvioida pidempiaikaisten palveluiden tarvetta.

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu tuotetaan palvelusetelillä, jolloin asiakas ei maksa asiakas- maksua, vaan omavastuuosuuden palvelusta. Tilanteissa, joissa asiakas kieltäytyy palvelusetelistä, käytetään ostopalveluita, ostopalveluna tuotettavan palvelun asiakasmaksu on 12,50 euroa/ tunti.

Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu

Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu on tarkoitettu pitkittyneisiin ja välttämättömiin, kuitenkin aina määräaikaisiin tuen tarpeisiin. Avun tavoitteena on vanhempien omien voimavarojen vahvistaminen.

Lapsiperheen säännöllisestä kotipalvelusta on kyse, jos asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun sen alkamisesta lukien arvioidaan kestävän vähintään kaksi kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi kuukautta (jatkuva ja säännöllinen kotona annettava palvelu).

Lapsiperheiden säännöllinen kotipalvelu tuotetaan ensisijaisesti palvelusetelillä, jolloin asiakas ei maksa asiakasmaksua, vaan omavastuuosuuden palvelusta. Tilanteissa, joissa asiakas kieltäytyy palvelusetelistä, kotipalvelusta peritään asiakasmaksu palvelun määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perhekoon mukaan. Maksu saa olla enintään maksutaulukon osoittaman maksuprosentin suuruinen tulorajan ylittävistä kuukausituloista.

Tulorajat

Perheen koko, henkilömäärä 1 2 3 4 5 6
Tuloraja, euroa kuukaudessa 588 1 084 1 701 2 103 2 546 2 924

 

Maksutaulukko

Maksuprosentti perheen koon mukaan

Palvelutunnit Kuukaudessa  

1

 

2

 

3

 

4

 

5

6 henkilöä tai enemmän
4 tuntia tai vähemmän 8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00
5 10,00 8,75 7,50 7,50 7,50 7,50
6 12,00 10,50 9,00 9,00 9,00 9,00
7 14,00 12,25 10,50 10,50 10,50 10,50
8 16,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00
9 17,00 14,75 12,50 12,50 12,50 12,00
10 18,00 15,50 13,00 13,00 13,00 12,00
11 19,00 16,25 13,50 13,50 13,50 12,00
12 20,00 17,00 14,00 14,00 14,00 12,00
13 21,00 17,75 14,50 14,50 14,00 12,00
14 22,00 18,50 15,00 15,00 14,00 12,00
15 23,00 19,25 15,50 15,50 14,00 12,00
16 24,00 20,00 16,00 16,00 14,00 12,00
17 24,50 20,50 16,50 16,00 14,00 12,00
18 25,00 21,00 17,00 16,00 14,00 12,00
19 25,50 21,50 17,50 16,00 14,00 12,00
20 26,00 22,00 18,00 16,00 14,00 12,00
21 26,50 22,50 18,50 16,00 14,00 12,00
22 27,00 23,00 19,00 16,00 14,00 12,00
23 27,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00
24 28,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
25 28,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
26 29,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
27 29,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
28 30,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
29 30,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
30 31,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
31 31,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
32 32,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
33 32,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
34 33,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
35 33,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
36 34,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
37 34,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
38 tai enemmän 35,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00

 

Kun perheesi tarvitse kotipalvelua, ota yhteys lapsiperheiden palveluohjaukseen:

Lapsiperheiden palveluohjaus ja päivystys arkisin klo 8-16
019 758 4242

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen kriteerit

 • vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä
 • vanhemman uupumus ja/tai masennus
 • vaikea elämäntilanne
 • lastenhoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
 • perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen
 • perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa
 • vanhemman välttämätön asiointi (esim. sairaala- tai terapiakäynnit)

Kotipalvelua ei anneta:

 • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon
 • pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon
 • kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi
 • henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
 • vanhemman työssäkäynnin mahdollistamiseksi
 • kuljetuspalveluksi

Riihimäellä lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään yksityisten palveluntuottajien tuottamana palvelusetelillä.

Lapsiperheen kotipalvelun palvelusetelirekisteri 2021

Lapsiperheiden kotipalvelun sääntökirja 1.7.2021

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 18 Kyllä 3 Ei 18