Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Lapsiperheillä tarkoitetaan yhden tai kahden vanhemman perheitä, joilla on vähintään yksi samassa taloudessa asuva alle 18-vuotias lapsi.

Missä tilanteissa kotipalvelua annetaan?

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua edellä mainituissa tehtävissä ja toiminnoissa. Kotipalveluna annettava apu voi olla myös konkreettista auttamista kotitöissä, esimerkiksi siivousta ja tiskausta.

Lapsiperheiden kotipalvelu on aina tilapäistä ja lyhytkestoista, ongelmia ennaltaehkäisevää, hyvinvointia tukevaa, mutta kuitenkin perheelle sillä hetkellä välttämätöntä. Kotipalvelu on perheelle maksullista. Lastensuojelun tukitoimenpiteenä annettava kotipalvelu on maksutonta.

Tilapäinen kotipalvelu

Tilapäinen kotipalvelu on tilapäistarpeisiin tarkoitettua perheiden arjessa selviytymisen tukemista. Tilapäisen kotipalvelun tarkoituksena on auttaa perhettä selviytymään itsenäisesti tai sen aikana voidaan arvioida pidempiaikaisten palveluiden tarvetta. Tilapäinen kotipalvelu on enimmillään kolme kuukautta tai alle 16 tuntia kuukaudessa kestävää palvelua.

Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu

Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu on tarkoitettu pitkittyneisiin ja välttämättömiin, kuitenkin aina määräaikaisiin tuen tarpeisiin. Avun tavoitteena on vanhempien omien voimavarojen vahvistaminen. Jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta on kyse silloin, kun palvelu kestää yli kolme kuukautta tai sen tarve on yli 16 tuntia kuukaudessa.

Kun perheesi tarvitse kotipalvelua, ota yhteys lapsiperheiden palveluohjaukseen:

Lapsiperheiden palveluohjaus ja päivystys arkisin klo 8-16
019 758 4242

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen kriteerit

 • vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä
 • vanhemman uupumus ja/tai masennus
 • vaikea elämäntilanne
 • lastenhoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
 • perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen
 • perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa
 • vanhemman välttämätön asiointi (esim. sairaala- tai terapiakäynnit)

Kotipalvelua ei anneta:

 • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon
 • pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon
 • kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi
 • henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
 • vanhemman työssäkäynnin mahdollistamiseksi
 • kuljetuspalveluksi

Riihimäellä lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään yksityisten palveluntuottajien tuottamana palvelusetelillä.

Lapsiperheen kotipalvelun palvelusetelituottajarekisteri 2021

Säännöllisen kotipalvelun sääntökirja

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 17 Kyllä 3 Ei 17