Ruokapalvelut

Palmia Oy vastaa kaupungin kumppanina riihimäkeläisten koulu- ja päiväkotiruuasta. Vanhus- ja vammaisasiakkaiden ruokailusta laitoksissa ja asumisyksiköissä vastaa edelleen Riihimäen kaupunki.

Ruokailu kouluissa ja päiväkodeissa

Hyvin suunniteltu, maistuva koulu- ja päiväkotiateria tukee lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistaa terveyttä edistäviä ruokatottumuksia. Ruokailutilanne on opetus- ja kasvatustilanne, joka tarjoaa erinomaisen tilaisuuden hyvien ruokailutapojen omaksumiseen sekä toisen huomioon ottamiseen.

Alle kouluikäisen ruokavalio koostuu suomalaisesta perusruoasta. Lasta opetetaan vähitellen uusiin makuihin ja ruoan rakenteessa otetaan huomioon lapsen yksilölliset tarpeet.

Kouluruokailulla on tärkeä tehtävä kansallisen ruokakulttuurin tuntemuksen välittäjänä ja säilyttäjänä. Rauhallinen ruokahetki ja kauniisti tarjolla oleva, maukas ja monipuolinen ruoka viihtyisässä ruokasalissa ovat parhainta arkiestetiikkaa. Kaikki peruskoulun oppilaat saavat koulupäivänä aterian, joka tyydyttää noin kolmanneksen oppilaan päivittäisestä ravinnontarpeesta.

Ruokalistat

Ruokalistat löytyvät Palmian verkkosivuilta.

Erityisruokavaliot

Päivähoidossa ja kouluissa on mahdollisuus tarjota eri ruokaa esimerkiksi allergiselle lapselle. Erityisruokavaliota noudattaville jaetaan koulussa ja päivähoidossa täytettäväksi lomake, jolla ilmoitetaan erityisruokavalion tarve.

Kasvisruokailuun tai eettisiin ja uskonnollisiin syihin perustuvaan ruokailuun on myös oma lomakkeensa. Lomakkeet palautetaan koulun tai päiväkodin palvelukeittiön henkilökunnalle.

Erityisruokavalio_ohje perusopetuksessa ja lukiossa olevien lasten vanhemmille

Erityisruokavalio päivähoidossa

Todistus erityisruokavalion tarpeesta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiossa

Todistus erityisruokavalion kokeilusta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiossa

Ilmoitus kasvisruokailuun tai eettisiin ja uskonnollisiin syihin perustuvaan ruokailuun

Rmk lukio: Ilmoitus kasvisruokailuun tai vegaaniseen tai eettisiin tai uskonnollisiin syihin perustuvaan ruokailuun

Retkievästilaus

Yhteystiedot (koulu- ja päiväkotiruokailu)

Eija Nieminen
alue-esimies (palvelukeittiöt)
p. 040 144 8202
eija.nieminen(at)palmia.fi

Susanna Vuorinen
aluepäällikkö (palvelukeittiöt)
p. 040 868 6010
susanna.vuorinen(at)palmia.fi

Vanhus- ja vammaisasiakkaiden ruokailu

Vanhus- ja vammaisasiakkaiden ruokapalvelusta vastaa edelleen Riihimäen kaupunki. Ateriat valmistetaan Riihikodilla sijaitsevassa keittiö Kontiossa. Vanhus- ja vammaisasiakkaille tarjotaan aterioita päiväkeskuksissa, palveluasumisen yksiköissä ja pitkäaikaishoidon osastoilla.

Ruokavalion suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaiden ruokailutottumukset ja ravitsemukselliset erityispiirteet. Ruokavalio kootaan asiakkaille tutuista ruuista ja valmistuksessa otetaan huomioon ruoan rakenne ja maustaminen.

Yhteystiedot (ikäihmisten ruokailu)

Riihimäen kaupungin ruokapalvelut
Keittiö Kontio
Kontiontie 73, 11120 Riihimäki
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Sirpa Malinen
ruokapalveluesimies
040 330 4414

Niina Niskanen
ruokapalvelukoordinaattori
040 330 4470

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 9 Ei 24 Kyllä 9 Ei 24