Riihimäellä voi opiskella robotiikkaa varhaiskasvatuksesta aina työelämään asti

Riihimäen kaupunki jatkaa profiloitumistaan robotiikan opintojen edelläkävijänä. Syksyn 2019 aikana Robo Riksu -hankkeen rinnalla on alettu toteuttaa Robo oppii -hanketta, jonka ensisijaisena tehtävänä on edistää robotiikan koulutusta Riihimäen seudulla. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella ja sen kesto on 1.8.2019 – 31.8.2021. Hankkeessa laaditaan koulutustarjotin, joka käsittää noin 30 opintopisteen verran robotiikan alan opintoja. Koulutustarjottimen opintoja voivat suorittaa niin opiskelijat, työssäkäyvät, täydennyskouluttautujat kuin muutkin robotiikasta kiinnostuneet. Robo oppii -hankkeen koulutustarjotin rakennetaan yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun, Hyria koulutuksen, Riihimäen lukion ja elinkeinoelämän kanssa.

Riihimäen kaupunki on valinnut strategiassaan robotiikan yhdeksi kärkihankkeistaan. Robotiikka laajenee jo lähivuosina ihmiselämän kaikille osa-alueilla, jonka johdosta robotiikan osaamista tarvitaan kasvavassa määrin. Robo oppii -hanke edesauttaa omalta osaltaan Riihimäen seutua tarjoamaan laaja-alaista ja työelämän tarpeet huomioivaa koulutusta verkko-oppimisympäristössä, joka on laadittu elinkeinoelämän tarpeet huomioiden.

Robotiikan opinnot Riihimäellä


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0