Opetuksen sisältö

Toiminta-ajatus

Riihimäen taidekoulu antaa yleisen oppimäärän mukaista tasolta toiselle etenevää taiteen perusopetusta 5–18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Taidekoulussa on kuvataiteen ja käsityön linja.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle. Se kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria, sekä tukee oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureja ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Tavoitteet

Yleisen oppimäärän tavoitteena on kehittää taitoja ja tietoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri osa-alueilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia esimerkiksi hakeutua myöhemmin jatko-opintoihin. Sen tarkoituksena on myös avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria ja kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta. Tavoitteena on myös ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn, sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Opetuksen perusta

Riihimäen taidekoulu pohjaa opinnot kestäville taiteen ja käsityön traditioille ja kehittää sekä koulun, että sen oppilaiden yksilöllisyyttä sitä kautta. Arvostamme yksilön luovaa kekseliäisyyttä. Panostamme kierrätykseen, mikä näkyy työtavoissamme sekä käytetyissä materiaaleissa.

Visuaalisten taiteiden perusopetus kuvataiteessa, sekä käsityötaiteessa perustuu lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998) taiteen perusopetuksesta.

Riihimäen taidekoulu on Suomen Kuvataidekoulujen liiton jäsen.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1