Käsityöopetus

Käsityön linjalla tutustutaan moniin erilaisiin käsityön materiaaleihin ja perinteisiin käsityötapoihin tasolta toiselle edeten. Opinnoissa painotetaan muotoilua ja yksilöllistä ilmaisua. Opiskelun aikana opetellaan myös oman työn tallentamista digitaaliseen muotoon.

Taiteen perusopetuksessa käsityön tarkoituksena on antaa oppilaalle kokemuksia käsityöstä, muotoilusta ja teknologiasta sekä syventää näihin kuuluvaa osaamista. Opinnot luovat edellytyksiä myönteiselle suhteelle käsityölliseen tekemiseen ja innostavat oppilasta oivalluksiin, mielikuvitukseen ja tekemisen iloon. Opiskelussa pyritään myös opettamaan arkielämän taitoja sekä luovaa ongelmanratkaisukykyä tulevaa elämää varten.

Opetusryhmät ja opettajat 2021-2022

VARHAISOPETUS

A             5-6-vuotiaat                Päivi Peltola

B             6-7-vuotiaat                Päivi Peltola

 

PERUSOPETUS

C              7-8-vuotiaat                Päivi Peltola

D              8-9-vuotiaat                Mari Jussila

E            9-11-vuotiaat                Mari Jussila

F+G/TP1  11-13-vuotiaat            Mari Jussila

 

TEEMAOPINNOT

Työpaja 2                                    Mari Jussila

Opetustunnit ja päättötodistus

Taidekoulussa on opintoviikkoja lukuvuodessa yhteensä 28.

Käsityön linjalla päättötodistuksen saa käytyään viisi vuotta perusopetuksessa ja kaksi vuotta teemaopintoja. Ellei ole aloittanut opintoja 7-vuotiaana saa päättötodistuksen, kun tarvittavat 500 oppituntia tulevat täyteen. Jos aloittaa opinnot myöhemmin kuin 7-vuotiaana, päättötodistuksen saa, kun tarvittavat 500 oppituntia tulevat täyteen. Varhaisopintoja (A ja B) ei lueta mukaan. Koulussa on mahdollista päättötodistuksen saatuaan jatkaa 18-vuotiaaksi asti.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0