KARAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Karan koulu on oppilaiden, opettajien ja koulun muun henkilökunnan yhteinen työpaikka. Hyvä työrauha ja järjestys tekevät koulusta miellyttävän ja turvallisen työ- sekö kasvuympäristön. Koulun tehtäviin kuuluu ohjata ja totuttaa oppilaitaan hyviin tapoihin.

 

  1. Oppilas käyttäytyy kohteliaasti koulussa ja sen ulkopuolella sekä noudattaa
    koulun järjestyssääntöjä.
  2. Oppilas opiskelee koulutovereiden ja opettajien kanssa hyvässä yhteistyössä, käy säännöllisesti koulua ja työskentelee oppitunneilla työrauhaa häiritsemättä. Kotitehtävien suorittaminen kuuluu koulutyöhön.
  3. Koulussa oppilas noudattaa siisteyttä ja hyvää järjestystä. Koulun omaisuutta ja saatuja opiskeluvälineitä käsitellään huolellisesti. Oppilas ja hänen huoltajansa ovat vastuussa oppilaan sopimattoman käyttäytymisen aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta.
  4. Jos oppilas ei saavu kouluun, huoltajan velvollisuus on ilmoittaa mahdollisimman pian poissaolon syy luokanvalvojalle. Jos oppilas joutuu sairauden tai muun yllättävän esteen vuoksi poistumaan koulusta kesken työpäivän, hänen on pyydettävä siihen lupa luokanvalvojalta tai muulta opettajalta.
  5. Oppilas viettää välitunnit koulun pihassa. Tapaturmavaaran vuoksi polkupyörillä ja mopoilla ajelu sekä lumipallojen ym. heittäminen koulualueella on kiellettyä.
  6. Ruokalassa oppilas noudattaa hyviä ruokailutapoja, käyttäytyy asiallisesti ja kohteliaasti. Näin ruokahetki on mahdollisimman viihtyisä kaikille.
  7. Koulukasvatuksen tavoitteena ovat terveet ja raittiit elämäntavat. Tupakan, huumeiden ja alkoholin hallussapito sekä käyttö on kielletty kouluaikana, koulun alueella, koulumatkoilla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

Jos oppilas ei noudata koulun järjestystä, käyttäytyy sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton, opettaja voi nuhdella häntä tai poistaa hänet luokasta. Opettaja voi myös rangaista oppilasta enintään kaksi tuntia kestävällä jälki-istunnolla. Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen.

Karan koulun oppilas- ja opettajakunta

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 5 Ei 3 Kyllä 5 Ei 3