Harjunrinteen koulun järjestyssäännöt

Nämä säännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

1. Käyttäydyn hyvin enkä kiusaa.

2. Tulen ajoissa, hyvin valmistautuneena ja työvälineet mukana omalle oppitunnilleni.

3. Annan muillekin työrauhan.

4. En poistu luvatta koulun alueelta.

5. Kunnioitan koulun ja toisten omaisuutta ja pidän työpaikkani ja ympäristöni siistinä.

6. Jos sairastun kesken koulupäivän, pyydän luokanvalvojaltani, terveydenhoitajalta tai seuraavan tunnin opettajalta luvan lähteä kotiin. Viimeistään kolmantena poissaolopäivänä huoltajani ilmoittaa kouluun poissaoloni syyn.

7. Tupakkatuotteiden, alkoholin ja huumausaineiden hallussapito sekä käyttö on kielletty.

8. Ruokailen omalla ruokavuorollani koulun ruokalassa. Päällysvaatteet ja repun jätän ruokalan ulkopuolelle. Ruokalassa en käytä päähinettä.

9. Koulunkäyntiini liittyvistä asioista tiedotetaan huoltajalleni ensisijaisesti sähköisellä asiointijärjestelmällä. Näytän kaikki koululta kotiin tulevat muut tiedotteet välittömästi huoltajalleni.

10. Järjestyssääntöjen rikkomisesta rangaistaan puhuttelemalla, määräämällä jälki-istuntoa, antamalla kirjallinen varoitus tai erottamalla oppilas koulusta määräajaksi.

Lisäksi noudatetaan Suomen lakia ja aikuisten ohjeita sekä käytetään tervettä järkeä!


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 10 Ei 10 Kyllä 10 Ei 10