Poissaolot

Huoltajan tulee ilmoittaa luokanopettajalle tai luokanvalvojalle lapsensa poissaolon syy. Muihin kuin sairaudesta johtuviin poissaoloihin, on huoltajan anottava lupa hyvissä ajoin.

Peruskoulussa luokanopettaja tai luokanvalvoja myöntää oppilaalle luvan poissaoloon koulusta enintään viiden päivän ajaksi. Vapautuksen myöntämisestä opetuksesta edellä mainittuja aikoja pidemmiksi ajoiksi päättää rehtori. Hakemus opetuksesta vapautukseen löytyy sivistyspalveluiden lomakesivulta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 13 Kyllä 6 Ei 13