Hupi -hanke

Toimintamallit

Lukuvuonna 2016 – 2017 Hupi -hankkeessa kehitetään seuraavia toimintamalleja:

Koulun perheohjaus

Tälle lukuvuodelle täysin uutena toimintamuotona sosiaalipalveluiden kanssa yhteistyössä kehitettävä koulun perheohjaus on matalan kynnyksen ja varhaisen tuen työkalu peruskouluikäisten oppilaiden ja heidän perheidensä tueksi. Lue lisää…

Icehearts -toiminta

Icehearts on joukkueurheilun toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Iceheartsin tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, edistää sosiaalisia taitoja ja luoda lapsille pitkäkestoinen ja turvallinen aikuisen läsnäolo läpi kasvun nivelvaiheiden. Lue lisää…

Koulunuorisotyö

Hupi -hankkeen tavoitteena on kehittää koulussa tehtävää nuorisotyötä osaksi Riihimäen kaupungin vakituista toimintaa. Valtakunnallisesti kehittyvä trendi on jalkautua sinne, missä nuoret ovat. Peruskouluista tavoittaa myös ne lapset ja nuoret, joita nuorisotyö ei tavoita vapaa-ajalla. Riihimäen nuorisopalvelut ja seurakunta ovat lähteneet kehittämiseen mukaan ja mm. koulukummitoimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä. Lue lisää…


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1