Perusopetuksen oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat mm. kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö. Tavoitteena on ongelmien huomioiminen ja niihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Koulupsykologi

Koulupsykologit työskentelevät ensisijaisesti alakouluilla. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä koulupsykologien puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Näitä voivat olla esimerkiksi koulupelot, koulukiusaaminen tai motivaatio-ongelmat.

Koulupsykologit osallistuvat tarvittaessa kodin ja koulun välisiin yhteisneuvotteluihin. Koulupsykologien tehtävänä on myös tutkia oppimisvaikeuksia ja valmistella oppilaiden siirtämistä erityis- tai yleisopetukseen.

Koulukuraattori

Koulukuraattorit ovat koulussa toimivia sosiaalityön ammattilaisia. Kuraattorit tukevat ja auttavat oppilaita koulunkäynnissä ja sosiaalisessa kasvussa keskustelemalla, antamalla neuvontaa ja ohjaamalla heitä erilaisiin tukitoimiin. Koulukuraattorit toimivat yhteistyössä oppilaiden, perheiden, koulun henkilökunnan ja viranomaisten kanssa.

Oppilaana voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos sinulla on mielessäsi asioita, jotka painavat sinua, ja joista haluaisit jutella jonkun aikuisen kanssa. Huoltajana voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos sinulla on huoli lapsestasi tai perheesi tilanteesta, etkä oikein tiedä mitä tehdä tai kehen ottaa yhteyttä. Koulukuraattorin yhteydenotto on useimmiten kutsu yhteistyöhön, tilanteen selvittelyyn ja tarvittavien muutosten ja tukitoimien yhteiseen pohdintaan.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi.

Johanna Junes
koulukuraattori
050 380 7299
Pohjolanrinteen koulu, Haapahuhdan koulu, Uramon koulu

Ritva Koivusaari
koulupsykologi
040 330 4236
Eteläinen koulu, Herajoen koulu, Lasitehtaan koulu, Patastenmäen koulu, Karan koulu, Harjunrinteen koulu

Krista Koskinen
koulupsykologi
040 330 4484
Haapahuhdan koulu, Pohjoinen koulu, Uramon koulu, Peltosaaren koulu, Pohjolanrinteen koulu, Harjunrinteen koulu

Sanna Kuosa
psykiatrinen sairaanhoitaja
040 330 4459
Peltosaaren koulu, Patastenmäen koulu, Harjunrinteen koulu, Karan koulu, Pohjolanrinteen koulu

Anne Niininen
kuraattori
0503026513
Eteläinen koulu, Patastenmäen koulu, Pohjoinen koulu

Jenna Pekkanen
koulukuraattori
040 330 4457
Harjunrinteen koulu, Peltosaaren koulu

Jenni Pyöttiälä
koulukuraattori
040 330 4458
Herajoen koulu, Karan koulu, Lasitehtaan koulu

Kouluterveydenhuolto

Tarkemmat tiedot koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta löytyvät Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän sivulta.

Riihimäen kouluterveydenhuollon yhteystiedot >>

Opettajan oikeus saada tietoa oppilaan terveydentilasta

Pyydämme vanhempia kertomaan luokanopettajille sellaisista ruumiinvammoista tai sairauksista, jotka voivat vaikuttaa koulunkäyntiin. Opettajat ovat vaitiolovelvollisia tiedoista, joita he ovat opetustoimeen liittyvissä tehtävissä saaneet.

Suun terveydenhuolto

Koululaisen suun terveydenhoito jatkuu alle kouluikäisenä laaditun yksilöllisen hoitovälin mukaan. Koululaisille lähetetään ajanvarauskehotus kotiin.

Alakoululaisten suun terveydenhoito, ks. Riihimäen seudun terveyskeskus >>
Yläkoululaisten suun terveydenhoito, ks. Riihimäen seudun terveyskeskus >>
Särky- ja tapaturmatapauksien ajanvaraus, ks. Riihimäen seudun terveyskeskus >>

Kaikki lapset kutsutaan ensimmäisellä ja viidennellä luokalla hammaslääkärin tekemään suun terveystarkastukseen. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri määrittää mahdollisen oikomishoidon tarpeen toisen luokan keväällä.

Järjestelmä lähettää tekstiviestimuistutuksen varatusta ajasta kahta arkipäivää aiemmin. Tekstiviestimuistutus on lisäpalvelu, eikä sulje pois peruuttamattoman poisjäännin maksua.

Hammashoitolassa käynti ei ole koulun toimintaa. Vastuu kouluajalla tapahtuvista suun terveydenhoitokäynneistä on vanhemmilla.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 10 Kyllä 3 Ei 10