Omauran työharjoittelu

Työpaikkaopiskelu

Kuva: harjoittelu -oppimista koulun ulkopuolella-Työpaikkaopiskelu on tärkeä osa Omauran toimintaa. Normaalin koulutyön ohella oppilas suorittaa pääsääntöisesti viisi työpaikkajaksoa vuodessa. Työpaikat valitaan mahdollisuuksien mukaan oppilaan oman mielenkiinnon kohteista.

Työaika on kuusi tuntia päivässä eli yhteensä 30 tuntia viikossa. Työpaikkajaksojen avulla oppilas tutustuu eri ammatteihin ja työympäristöihin ja oma ammatinvalinta monesti selkiytyy. Myös koulumotivaatio ja -suoritukset paranevat, kun tavallisen koulutyön ohella saa mahdollisuuden tutustua oikeaan työelämään.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1