Omauran toimintamalli

Oppilasvalinta

Oppilaalla täytyy olla vähintään 8. luokka suoritettu. Oppilaat tulevat kouluilta koulukuraattoreiden kautta. Omaurassa on 10 oppilaspaikkaa. 

Omauraopiskelu

Oppilaat opiskelevat työharjoitteluvaltaisesti. Työharjoittelujen kautta pyritään löytämään oppilaille onnistumisen kokemuksia käyttäen hyväksi oppilaiden vahvoja puolia. Työharjoittelujakson aikana oppilaat laativat kirjallisen raportin. Valinnaisaineet pyritään suorittamaan työharjoittelun yhteydessä.

Matematiikkaa, kieliä ja reaaliaineita opiskellaan koulupäivinä perusopetussuunnitelman mukaisesti.

Arviointi

Jokaisen jakson jälkeen työraportti ja tutkimustehtävät esitellään. Sen jälkeen annetaan jakson aineista numerot, sanallinen arviointi ja pidetään arviointikeskustelu. Oppiaineiden lisäksi arvioidaan oppilaan muuta työskentelyä ja käyttäytymistä. 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1