Omauran tavoitteet

1. Auttaa nuori takaisin säännöllisen elämäntavan piiriin; saada nuoren elämäntapa suunnitelmalliseksi, tavoitteelliseksi, satunnaisuuden ja lyhytjännitteisyyden sijaan.

2. Tukea oppilaita suorittamaan peruskoulun oppimäärä.

3. Auttaa oppilaita hahmottamaan paremmin omia mahdollisuuksiaan jatkokoulutuksessa ja työelämässä eli luomaan ”omaa uraansa”.

4. Tutustuttaa oppilaat työelämän sääntöihin.

Menetelmät

1. Oppilaat opiskelevat työharjoitteluvaltaisesti. Työharjoittelujen kautta pyritään löytämään oppilaille onnistumisen kokemuksia käyttäen hyväksi oppilaiden vahvoja puolia.

Työharjoittelujakson aikana oppilaat laativat kirjallisen raportin, joka sisältää kuvauksen työpaikasta, työtehtävistä ja tutkimustehtävän jakson pääpainotetusta lukuaineesta. Jakson jälkeen raportti esitellään, jonka jälkeen on aina jakson arviointikeskustelu ja sanallinen arviointi.

2. Työskentelyssä oppilaat huomioidaan yksilöllisesti. Oppilaiden valmiuksissa on suuria eroja ja useimpien oppilaiden keskittymiskyky on heikko. Tämä vaatii opettajalta yksityiskohtaista valmistelua ja suunnittelua sekä oppimateriaalin että oppilaiden yksilöllisten tarpeiden suhteen.

3. Työskentely Omaurassa perustuu sivistystoimen ja sosiaalitoimen tiiviiseen yhteistyöhön. Omaurassa työskentelee sekä opettaja että sosiaaliohjaaja, mikä mahdollistaa oppilaan kokonaisvaltaisen auttamisen.

Jälkihuolto

Entiset oppilaat ottavat yhteyttä Omauraan mm. ammatinvalinta- ja työharjoitteluasioissa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1