Omauran oppilaat

Oppilaat tulevat Riihimäen Omauraan koulukuraattoreiden kautta.

Järjestetään tutustumiskäynti. Tutustumiskäynti on keskustelutilaisuus, johon osallistuvat oppilas, vanhemmat, koulukuraattori ja Omauran ohjaajat. Esitellään omauraopiskelua, kartoitetaan oppilaan vahvoja ja heikkoja alueita, kouluhistoriaa, harrastuksia sekä suhdetta tupakkaan, alkoholiin ja huumeisiin. Keskeinen keskustelunaihe on oma halu elämänmuutokseen.

Oppilaan on sitouduttava opiskelemaan omauramallin mukaisesti. Lähtökohtana on, että oppilas suorittaisi Omaurassa 9. luokan.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 1 Kyllä 3 Ei 1