Omaura

Omaura on työharjoittelupainotteinen vaihtoehto käydä peruskoulu loppuun. Oppilaat suorittavat useita eri työharjoittelujaksoja, joiden avulla oppilaiden jatkokoulutusmahdollisuudet hahmottuvat sekä valmiudet työelämässä parantuvat. Usein myös motivaatio koulunkäyntiä kohtaan kasvaa. Omaurassa on yhteensä 10 oppilaspaikkaa.

Omauralla on johtoryhmä. Hallinnollisesti toiminta kuuluu Karan koulun alaisuuteen. Ohjaajista sosiaaliohjaaja on palkattu sosiaalitoimesta ja opettaja sivistystoimesta. Omauran menoista vastaa sivistys- ja sosiaalitoimi yhteisesti.

Oppilaaksi Omauralle

Oppilaat tulevat Riihimäen Omauraan koulukuraattoreiden kautta. Oppilaalla täytyy olla vähintään 8. luokka suoritettu. Oppilaille järjestetään tutustumiskäynti, johon osallistuvat oppilas, vanhemmat, koulukuraattori ja Omauran ohjaajat. Tutustumiskäynnillä esitellään omauraopiskelua, kartoitetaan oppilaan vahvoja ja heikkoja alueita, kouluhistoriaa, harrastuksia sekä suhdetta tupakkaan, alkoholiin ja huumeisiin. Keskeinen keskustelunaihe on oma halu elämänmuutokseen.

Oppilaan on sitouduttava opiskelemaan omauramallin mukaisesti. Lähtökohtana on, että oppilas suorittaisi Omaurassa 9. luokan.

Tavoitteet

1. Auttaa nuori takaisin säännöllisen elämäntavan piiriin; saada nuoren elämäntapa suunnitelmalliseksi, tavoitteelliseksi, satunnaisuuden ja lyhytjännitteisyyden sijaan.

2. Tukea oppilaita suorittamaan peruskoulun oppimäärä.

3. Auttaa oppilaita hahmottamaan paremmin omia mahdollisuuksiaan jatkokoulutuksessa ja työelämässä eli luomaan ”omaa uraansa”.

4. Tutustuttaa oppilaat työelämän sääntöihin.

Menetelmät

Oppilaat opiskelevat työharjoitteluvaltaisesti. Työharjoittelujen kautta pyritään löytämään oppilaille onnistumisen kokemuksia käyttäen hyväksi oppilaiden vahvoja puolia. Työharjoittelujakson aikana oppilaat laativat kirjallisen raportin, joka sisältää kuvauksen työpaikasta, työtehtävistä ja tutkimustehtävän jakson pääpainotetusta lukuaineesta. Jakson jälkeen raportti esitellään, jonka jälkeen on aina jakson arviointikeskustelu ja sanallinen arviointi.

Työskentelyssä oppilaat huomioidaan yksilöllisesti. Oppilaiden valmiuksissa on suuria eroja ja useimpien oppilaiden keskittymiskyky on heikko. Tämä vaatii opettajalta yksityiskohtaista valmistelua ja suunnittelua sekä oppimateriaalin että oppilaiden yksilöllisten tarpeiden suhteen.

Työskentely Omaurassa perustuu sivistystoimen ja sosiaalitoimen tiiviiseen yhteistyöhön. Omaurassa työskentelee sekä opettaja että sosiaaliohjaaja, mikä mahdollistaa oppilaan kokonaisvaltaisen auttamisen.

Arviointi

Jokaisen jakson jälkeen työraportti ja tutkimustehtävät esitellään. Sen jälkeen annetaan jakson aineista numerot, sanallinen arviointi ja pidetään arviointikeskustelu. Oppiaineiden lisäksi arvioidaan oppilaan muuta työskentelyä ja käyttäytymistä. 

Työharjoittelu

Työpaikkaopiskelu on tärkeä osa Omauran toimintaa. Normaalin koulutyön ohella oppilas suorittaa pääsääntöisesti viisi työpaikkajaksoa vuodessa. Työpaikat valitaan mahdollisuuksien mukaan oppilaan oman mielenkiinnon kohteista.

Työaika on kuusi tuntia päivässä eli yhteensä 30 tuntia viikossa. Työpaikkajaksojen avulla oppilas tutustuu eri ammatteihin ja työympäristöihin ja oma ammatinvalinta monesti selkiytyy. Myös koulumotivaatio ja -suoritukset paranevat, kun tavallisen koulutyön ohella saa mahdollisuuden tutustua oikeaan työelämään.

Jälkihuolto

Entiset oppilaat ottavat yhteyttä Omauraan muun muassa ammatinvalinta- ja työharjoitteluasioissa.

Terveydenhuolto

Omauran terveydenhuolto tapahtuu Karan koulun tiloissa, Kalevankatu 13-17, terveydenhoitaja, p. 019 758 5587. Kiireellisissä asioissa, kun terveydenhoitaja ei ole koululla, pyydetään ottamaan yhteyttä terveysasemalle. Ei kiireellisten asioiden suhteen voi terveydenhoitajalle lähettää viestiä lapsen mukana tai opettajan kautta.

Suun terveydenhuolto

Nuoren suun terveydenhoito jatkuu yksilöllisen hoitovälin mukaan. Kahdeksasluokkalainen kutsutaan hammaslääkärin tekemään suun terveystarkastukseen. Ajan peruutuksen voi tehdä verkossa tai soittamalla keskitettyyn ajanvaraukseen, p. 019 758 5650.  Alle 14 v. verkkoajanperuutuksen tekee huoltaja omilla pankkitunnuksilla kirjautuen. Yli 14 v. nuori peruu ajan omilla pankkitunnuksilla. Ajanvaraus, p. 019 758 5650.

Järjestelmä lähettää tekstiviestimuistutuksen varatusta ajasta kahta arkipäivää aiemmin. Tekstiviestimuistutus on lisäpalvelu, eikä sulje pois peruttamattoman poisjäännin maksua. Yli 15 v. täyttäneiltä peritään perumattomasta käynnistä 33,90 euroa. Hammashoitolassa käynti ei ole koulun toimintaa. Vastuu kouluajalla tapahtuvista suunterveydenhoitokäynneistä on vanhemmilla.

Yhteystiedot

Omaura
Uudenmaankatu 1, 11100 Riihimäki
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Sami Aarto
Omauran opettaja
040 330 4576

Kari Sandberg
rehtori
040 3304565


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 5 Kyllä 6 Ei 5