Kieliopinnot

Kaikissa kouluissa peruskoulun 1. luokalta alkava kieli on englanti. Peruskoulun 4. luokalla oppilas voi aloittaa vapaaehtoisena kielenä saksan kielen opiskelun edellyttäen, että vähintään 12 oppilasta ilmoittautuu ryhmään.

Peruskoulun 6. luokalla alkaa kaikilla ruotsin kieli ja 8. luokalla tarjotaan muiden valinnaisaineiden ohessa vapaaehtoisena kielenä ainakin saksan, ranskan ja venäjän kieltä.

Peruskoulussa aloitettujen kielten jatko-opinnot lukiossa turvataan.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 5 Kyllä 6 Ei 5