Opiskelu montessoriluokalla

Kuva: koulutehtäviä tekemässäPatastenmäen Puukoulun tiloissa toimivat kaupungin montessoriopetusluokat 1 – 2 ja 3 – 5.
Montessoriopetus alkaa ensimmäiseltä luokalta ja kuudennelle luokalle siirryttäessä oppilaat voivat hakeutua joko oman asuinalueensa mukaiseen ensisijaiseen yläkouluun tai hakea toissijaista koulupaikkaa Karan koulusta.

Puukoulussa toimii myös montessorileikkikoulu.

Hakeutuminen montessoriopetukseen

Montessoriopetukseen hakeudutaan esiopetusvuoden keväällä. Montessoriopetukseen myönnetty koulupaikka on toissijainen (koula § 9/25.1.2011). Tämän vuoksi oppilaalle ei myönnetä koulukuljetusta millään perusteella. Huoltajat vastaavat näin ollen oppilaan koulukuljetuksesta.

Montessoriopetuksen oppilaaksioton kriteerit 1. luokalle ovat:

 1. Opetus on ensisijassa tarkoitettu Riihimäellä asuville lapsille.
 2. Opetukseen voi hakea koko Riihimäen alueelta.
 3. Jos hakijoita on enemmän kuin lautakunnan päättämiä oppilaspaikkoja, asetetaan hakijat järjestykseen seuraavien kriteerien perusteella annettavien pisteiden mukaan.
  1. osallistunut montessoriopetukseen/montessori-esiopetusta vastaavaan toimintaan vähintään lukukauden ajan  2p
  2. osallistunut montessoripäivähoitoon vähintään kuuden kuukauden ajan 1p
  3. ei ole osallistunut montessoripäivähoitoon tai montessoriopetukseen /montessoriopetusta vastaavaan toimintaan 0p
 4. Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on sama yhteenlaskettu pistemäärä, järjestyksen hakijoiden välillä ratkasiee arpa.
 5. Jos vapaita oppilaspaikkoja on jäljellä sen jälkeen, kun valintakriteerit täyttäneet Riihimäellä asuvat hakiajt on otettu, voidaan jäljelle jääneille paikoille ottaa toisessa kunnassa asuvia hakijoita pisteiden mukaisessa järjestyksessä.

Yhteystiedot

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 6 Kyllä 3 Ei 6