Patastenmäen Puukoulu

Puukoulu on kyläkoulu kaupungin keskellä. Suosimme lapsen omaa aktiivista roolia oppimisessa. Täällä on turvallinen ja kotoisa ympäristö, joka tukee lapsen yksilöllistä ja yhteisöllistä kehitystä.

Puukoulussa toimii myös montessoriluokat sekä montessorileikkikoulu.

Yhteystiedot (Puukoulu)

Patastenmäen Puukoulu
Erkyläntie 7, 11130 Riihimäki
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Koulutiedote kevät 2021

Rehtori Sirkka Ojaniemi

puh. 040 330 4510

Luokat ja opettajat 2020-2021

puh. 050 500 1667

montessori 1.-2.lk         Anneli Kuusela
montessori 3.-5.lk         Minna Harjunpää
erityisopettaja 1.-2.lk     Anne Halonen
erityisopettaja 3.-5.lk     Erna Grönroos
koulunkäyntiohjaaja      Krista Kujanpää

Terveydenhoitaja 

puh. 019 758 5796
tavattavissa kuukauden ensimmäisenä torstaina.

Iltapäivätoiminta (luokat 1 ja 2)
Seija Koskinen puh. 040 330 4516

 

Opiskelu montessoriluokalla

Patastenmäen Puukoulun tiloissa toimivat kaupungin montessoriopetusluokat 1.-2.lk ja 3.-5.lk. Montessoriopetus alkaa montessoriesikoulun jatkumona ensimmäiseltä luokalta ja kuudennelle luokalle siirryttäessä oppilaat voivat hakeutua joko oman asuinalueensa mukaiseen ensisijaiseen yläkouluun tai hakea toissijaista koulupaikkaa Karan koulusta.

Puukoulussa toimii myös montessorileikkikoulu.

Hakeutuminen montessoriopetukseen ei ole enää Riihimäellä mahdollista

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti lakkauttaa Patastenmäen Puukoulun 1.8.2021 alkaen ja siirtää koulutoiminnot toisiin kouluihin (27.1.2021/ 13 §). Lautakunta päätti myös, että montessoriopetus siirretään Lasitehtaan koululle 1.8.2021 alkaen, mutta edellytyksenä on, että oppilaita tulee vähintään 40 ja opetukseen saadaan montessoripedagogiikan mukaisesti pätevät opettajat (27.1.2021/ 13 §).

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi montessoriopetuksen lakkautuksen 1.8.2021 alkaen (24.3.2021/ 40 §), koska asetettu oppilasmäärä ei täyttynyt. Nykyisille oppilaille on osoitettu asuinpaikan mukainen lähikoulu, mutta perusopetuslain (628/1998) 28 § 2 momentin mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin hänelle osoitettuun ensisijaiseen perusopetuspaikkaan.

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 5 Kyllä 6 Ei 5