Kuva: oppilaat

 

Riihimäen kaupungissa ei ole varsinaista koulupiirijakoa. Alakoulujen oppilaat otetaan kouluihin lähikouluperiaatteella. Riihimäellä on yksitoista peruskoulua. Kouluista kahdeksan antaa opetusta pääasiassa 1. – 5. luokille ja kolme 6. – 9. luokille.

Seuraavissa asioissa tulee ottaa yhteyttä sivistyspalvelukeskukseen, p. 019 758 4456:

  • koulunkäynnin aikaistamis- ja lykkäysasiat
  • tänä vuonna 7 vuotta täyttävät näkö-, kuulo- ja muut vammaiset lapset
  • oppilaan asuinpaikan muutos ennen lukuvuoden alkamista.