Uramon koulun historiaa

Pohjoisen koulun tilanahtaus, epäkäytännöllisyys ja sijainti askarruttivat pitkään Riihimäen kouluviranomaisia. Kun Riihimäki v. 1960 muuttui kaupungiksi, alkoi paikkakunnalla uusi nousukausi, jonka johdosta myös väkiluku tuntuvasti kasvoi. Sipusaaren, Ilomäen ja Otsolan asuntoalueet sekä Perälän tienoo lisäsivät uuden koulupiirin tarvetta.

Kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa 1964, että Sipusaaren ja Perälän väliselle peltoaukealle rakennetaan uusi koulu, johon myös Pohjoisen koulun oppilaat siirretään. Samalla hyväksyttiin koulun rakennusohjelma ja päätettiin anoa asianmukaiset luvat kouluhallituksesta.

Seuraavana vuonna hyväksyttiin luonnokset ja vuonna 1966 saatiin rakennuslupa. Jostain syystä hanke sillä kertaa kuitenkin raukesi. Parin vuoden päästä valmistuivat uudet piirustukset. Kouluhallitus hyväksyi nämä v. 1969. Rahoituskysymysten järjestyttyä voitiin ryhtyä Uramon koulun rakennustöihin.

Vuonna 1970 aloitti Uramon koulu toimintansa. Samalla Pohjoinen koulu lakkasi tilapäisesti. Uuden koulun johtajana (v. 1978 lähtien rehtori) toimi Antero Kuuliala. Vuodesta 1986 vuoteen 2000 rehtorina toimi Rauno Hatara. Hän luovutti rehtorin tehtävät Mika Mäkelälle syksyllä 2000. Lukuvuonna 2002-2003 Mika Mäkelän sijaisena toimi Lasse Särkimäki. Syksyllä 2004 rehtorin tehtävät otti vastaan Jyrki Mutta.

Keväällä 2013 Uramon koulu muutti sisäilmaongelmien vuoksi Uramontieltä keskustaan, vanhan Kauppaoppilaitoksen tiloihin osoitteeseen Kalevankatu 5-11.

Takaisin Uramontielle uuteen koulurakennukseen palattiin syksyllä 2019.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 9 Ei 2 Kyllä 9 Ei 2