Koulun perheohjaus

Huolenpitoa- eli Hupi-hanke on koulutuksellista tasa-arvoa Riihimäen perusopetuksessa kehittävä hanke. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja tukemaan oppilaiden sosiaalista hyvinvointia, oppimista sekä koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Lukuvuodelle 2015-2016 käynnistetyn toimintamallin tavoitteena on antaa nopeasti varhaisen vaiheen tukea, kun lapsen tai nuoren arjessa on huolenaiheita, joihin perheen omat keinot ei tunnu riittävän. Perhetyötä/perheohjausta on perinteisemmin käytetty sosiaalipalvelujen tukimuotona, mutta nyt siitä kehitetään myös osaksi oppilashuoltoa soveltuvaa versiota. Painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja varhaisen tuen toiminnassa. Tavoitteet työskentelylle sovitaan yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa. Palvelu on vapaaehtoista ja maksutonta.

Työskentelyn sisältöä voi olla esim.

  • Vanhemmuuden tukeminen/ vanhempien hyvinvointi
  • Perheen vuorovaikutuksen vahvistaminen
  • Oppilaan säännöllisen päivärytmin tukeminen
  • Harrastuksiin ohjaaminen
  • Perheen sosiaalisten verkostojen laajentaminen
  • Verkostoyhteistyö
  • Oppilaiden ryhmät
  • Vanhempien ryhmät

Jos koet tarvetta matalan kynnyksen perheohjaukselle, ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Alla näytelty esimerkkivideo koulun perheohjauksesta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0