Yksilöllisen opetuksen pienryhmät YPR

Yksilöllisen opetuksen pienryhmät (YPR) on tarkoitettu pääosin oppilaille, joilla on kehitysvammadiagnoosi. Oppilailla on pääsääntöisesti pidennetty oppivelvollisuus. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS.

Lasitehtaan koulun YPR-ryhmissä opetus toteutetaan toiminta-alueittain: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, kognitiiviset taidot, sosiaaliset taidot ja päivittäiset taidot.

Opetus sisältää runsaasti samojen asioiden kertausta eri yhteyksissä, se on havainnollista ja strukturoitua. Opetus ja oppimäärät yksilöllistetään oppilaan edellytyksiä vastaaviksi, joten jokainen oppilas etenee omien kykyjensä ja taitojensa mukaan. Alkuopetuksessa vahvistetaan oppilaan perusvalmiuksia, aistihavaintoja ja hahmottamista sekä harjoitellaan itsenäistä työskentelyä ja muita koulutaitoja omaan elämään liittyviin sisältöihin tukeutuen. Oppimisympäristöä ja aihesisältöjä laajennetaan 1.-6.-luokilla ja itsenäisen työskentelyn taitoja varmennetaan. Luokilla 7-9 on tavoitteena opetella suurempia kokonaisuuksia enemmän oppiaineisiin tukeutuen ja tukea nuoren kasvua kohti aikuisuutta, kodista irtautumista, opiskelua ja työelämään siirtymistä.

Yksilöllisen opetuksen pienryhmän opetuksesta vastaa erityisluokanopettaja. Lisäksi luokassa työskentelee koulunkäynninohjaajia.

Oppilailla on omat kaveriluokat, joiden tunneille he osallistuvat noin kerran viikossa koulunkäyntiohjaajan tai oman opettajan kanssa. YPR-ryhmät osallistuvat koulun yhteisiin tapahtumiin ja toimintaan mahdollisuuksiensa mukaan.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0