Lasitehtaan koulun oppilashuolto

Lasitehtaan koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu kolme kertaa lukuvuoden aikana. Sen tarkoituksena on yhdessä ja moniammatillisesti suunnitella ja kartoittaa tuen tarpeita ja auttamisen muotoja oppilaiden koulunkäyntivaikeuksissa. Tärkeä tehtävä on suunnitella ja toteuttaa koko koulun väen yhteisiä toimintatapoja, jotka toimivat yhteisöllisyyden ja ennaltaehkäisemisen vahvistamiseksi.

Yhteisöllisiin oppilashuoltoryhmän kokouksiin osallistutaan laajalla rintamalla, eli paikalle kutsutaan rehtori, erityisopettaja, koulupsykologi, luokanopettajat, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, vakan edustajia ja tarvittaessa muita asiantuntijoita ja mahdollisesti myös oppilas- ja huoltajaedustaja.

Yksilökohtaiseen oppilashuoltoryhmään osallistuvat asianomaiset eli koolle kutsuja (se, jolla koulun puolesta on erityinen huoli herännyt: rehtori tai luokanopettaja tai ohr-henkilö), koulukuraattori, -psykologi ja/ tai -terveydenhoitaja.

Vanhempien kannattaa ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä ensisijaisesti omaan opettajaan (tai rehtoriin) ja sitten myös oppilashuoltohenkilöstöön halutessaan neuvontaa tai ohjausta koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa, erityisesti mikäli lapsella ilmenee vaikeuksia oppimisessa, käyttäytymisessä, kouluun lähdössä tai toverisuhteissa. Asioita selvitellään useimmiten ensin koulun puolella, mutta hyvin pian konsultoimme myös oppilashuoltohenkilöstöä, eli koulupsykologia, -kuraattoria ja -terveydenhoitajaa. Heihin voi ottaa myös suoraan yhteyttä, ja tarkemmat tutkimukset hoidetaan heidän kauttaan. Tarvittaessa he järjestävät tapaamisia pikaisellakin aikataululla.

Lue lisää Riihimäen kaupungin oppilashuollosta.

Ritva Koivusaari
koulupsykologi
040 330 4236
Eteläinen koulu, Herajoen koulu, Lasitehtaan koulu, Patastenmäen koulu, Karan koulu, Harjunrinteen koulu

Jenni Pyöttiälä
koulukuraattori
040 330 4458
Herajoen koulu, Karan koulu, Lasitehtaan koulu

Terveydenhuolto

Tiina Heinonen
kouluterveydenhoitaja
019 758 5618
Tavoitettavissa:
- ma Haapahuhdan koulu
- ti Lasitehtaan koulu
- ke, to, pe Uramon koulu

Kiireelliset asiat
Terveyskeskus
019 758 5600

Suun terveydenhuolto

Koululaisten suun terveydenhuollosta voit lukea lisää terveyskeskuksen sivuilta.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1