Opiskelu musiikkipainotteisella luokalla

Eteläisellä koululla toimivat kaupungin musiikkipainotteiset luokat 1-5. Opiskelu musiikkipainotteisella luokalla alkaa ensimmäiseltä luokalta ja kuudennelle luokalle siirrytään Harjunrinteen kouluun.

Eteläisen koulun tuntijako

Hakeutuminen musiikkipainotteiselle luokalle

Musiikkipainotteiselle luokalle hakeudutaan esikouluvuoden keväällä. Musiikkipainotteiselle 1. luokalle voi hakeutua myös kaupungin muista osista. Mikäli musiikkipainotteiselle luokalle hakevia on enemmän kuin 25 oppilasta, ovat oppilaat, joilla on huoltajan ilmoituksen mukaan musiikkitausta, etusijalla ja lopuista hakijoista arvotaan luokalle pääsevät oppilaat.
Musiikkipainotteiselle luokalle myönnetty koulupaikka on toissijainen lukuvuodesta 2016-2017 alkaen (sivi § 181/17.11.2015). Tämän vuoksi oppilaalle ei myönnetä koulukuljetusta millään perusteella. Huoltajat vastaavat näin ollen oppilaan koulukuljetuksesta.

Jos musiikkipainotteiselle luokalle pyrkii esimerkiksi toisesta kaupungista muuttava oppilas

kesken 1.luokan

  1. voidaan luokka täyttää 25 oppilaaseen asti
  2. oppilaan täytyy osoittaa harrastuneisuutta

2. luokalle

  1. voidaan luokka täydentää 25 oppilaaseen asti testiläpäisemisen perusteella
  2. hyväksymiseen vaaditaan 20p

3. luokalle

  1. voidaan luokka täydentää 28 oppilaseen asti testiläpäisemisen perusteella.
  2. hyväksymiseen tarvitaan 25p

4.-5. luokalle

  1. voidaan luokka täydentää 28 oppilaaseen asti testiläpäisemisen perusteella.
  2. hyväksymiseen vaaditaan 30p

Musiikkipainotteinen opetus

Laulaminen

Laulaminen on keskeinen toimintamuoto alakoulun musiikkitunneilla. Käytetty laulusto palvelee siltana musiikin eri osa-alueille. Laulusto valitaan musiikin omien tarpeiden, ajankohtaisuuden, koulun juhlien ja aihekokonaisuuksien perusteella.

Soittaminen

Soitto-ohjelmisto valitaan musiikinopetuksen tarpeiden mukaan. Pääasiallisen soittimiston muodostavat koulusoittimet: rytmi- ja melodiasoittimet. Pianoa, kitaraa, nokkahuilua ja kanteletta sekä orkesteri-soittimia käytetään oppilassoittimina oppilaiden edellytysten mukaan.

Kuuntelu

Kuunneltava musiikki valitaan eri luokka-asteille siten, että se tukee musiikin eri osa-alueiden opiskelua ja mahdollisuuksien mukaan aihekokonaisuuksia.

Musiikin perusteet

Käsitellään pääosin musiikkiopiston perustason 1  asioita; musiikin teoriaa, musiikin analyysiä ja säveltapailua. Musiikin historiassa edetään antiikin ajoista 2000-luvulle asti.
Lisäksi valtakunnallisten perusteiden lisäksi, Riihimäen musiikkipainotteisilla luokilla kehitetään musiikin avulla itseluottamusta, yhteistyö- ja esiintymistaitoja, valmiuksia, joita tarvitaan kaikilla elämän aloilla.

Esiintyminen

Myös esiintyminen on tärkeä osa musiikinopiskelua. Kevätkonsertti kuuluu mahdollisuuksien mukaan musiikkipainotteisten luokkien ohjelmaan (otamme mielellämme esiintymispyyntöjä vastaan).

 

Musiikkiluokkien tuki ry


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 0 Kyllä 4 Ei 0