Järjestyssäännöt

Päivitetty 14.8.2015

Eteläisen koulun järjestyssäännöt

Nämä säännöt on laadittu kaikkien koulussa työskentelevien turvallisuuden ja viihtyvyyden turvaamiseksi. Kaikissa tilanteissa noudatetaan lakeja ja henkilökunnan ohjeita. Perusopetuslain 35§:n mukaan: Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Säännöt ovat voimassa kouluaikana kaikessa koulun toiminnassa ja koulumatkalla.

KOULUPÄIVÄN AIKANA

 1. Käyttäydyn hyvin ja kunnioitan toisia.
 2. En kiusaa muita. Kerron jollekin aikuiselle, jos tiedän tai näen jonkun kiusaavan.
 3. Annan työrauhan jokaiselle.
 4. Pidän huolta sekä omista tarvikkeistani että yhteisistä tavaroista.
 5. Liikun käytävillä kävellen.
 6. En poistu ilman lupaa koulun alueelta.
 7. Kuljen koulumatkat liikennesääntöjä noudattaen.

RUOKAILU

 1. Ruokailen rauhallisesti.
 2. Maistan kaikkia ruokia.
 3. Syön sen mitä otan
 4. Noudatan hyviä ruokailutapoja.

TUPAKOINTI

Mikäli oppilas tupakoi koulun aikana ilmoitetaan siitä ensin huoltajalle ja kerrotaan samalla, että mikäli asia toistuu koulun täytyy tehdä asiasta lastensuojeluilmoitus.

KOULUALUEEN RAJAT

Koulualueen rajoina toimivat rakennukset ja aita.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0