Vanhempainyhdistys

Musiikkiopiston vanhempainyhdistys on jäädyttänyt toimintansa. Edellinen puheenjohtaja oli Kari Korpikoski.

Vanhempainyhdistys oli musiikkiopistolaisten ja musiikkileikkikoululaisten vanhempien muodostama yhdistys, joka toimi linkkinä opiston henkilökunnan ja oppilaiden sekä vanhempien välillä. Yhdistys tuki opiston antamaa musiikkikasvatusta sekä järjesti konserttimatkoja, kahvituksia ja myyjäisiä. Tärkeä toimintamuoto oli varojen kerääminen soittimia, matkoja sekä opiskelijoille annettavia kannustus- ja leiristipendejä varten. Yhdistys pyrki aktivoimaan jäsenistöä esim. järjestämällä vanhempainiltoja.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0