Turvallisuussuunnitelma

päivitetty 9.2.2021

Lakisääteinen turvallisuussuunnitelma on tehtävä, jos työntekijöitä ja samanaikaisesti paikalla olevia muita henkilöitä on yleensä vähintään 30. Suunnitelmassa esitetään ihmisten ja omaisuuden suojaamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tarpeelliset toimenpiteet. Lisäksi on nimettävä suojeluhenkilöstö, hankittava suojelumateriaali sekä tiedotettava henkilökunnalle turvallisuusjärjestelyistä.

 

1 Suunnitelman tarkoitus

Musiikkiopiston turvallisuussuunnitelman tarkoitus on erilaisten poikkeustilojen hallinta siten, että henkilövahingot vältetään ja omaisuusvahingot muodostuvat mahdollisimman pieniksi. Suojelusuunnitelman tarkoitus on pitää yllä yksikön suojeluorganisaation kykyä ennakoida vaaratilanteet ja ehkäistä onnettomuudet.

2 Tiedot ja kuvaus kiinteistöstä

Riihimäen musiikkiopisto, Valtakatu 10, 11130 Riihimäki

2.1 Yhteystiedot:
Toimisto: musiikkiopisto(at)riihimaki.fi, 050 5001726
Kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen rehtori, anna.major(at)riihimaki.fi, 040 594 0574
Apulaisrehtori, katariina.virtanen(at)riihimaki.fi, 040 330 4665
Kiinteistönhuolto, 019 758 4900, päivystys 019 758 4889

Musiikkiopisto toimii Riihimäen keskustassa yhdessä rakennuksessa Valtakadun ja Kauppakadun risteyksessä. Rakennusmateriaali on rapattu tiili.

kuva musiikkiopistosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Tilojen jakaantuminen:

Kellari: ikkunallinen luokkatila
sauna pukuhuoneineen sekä lämmönjakohuone
varastotiloja, mm. soitinvarasto ja nuotisto
Riihimäen Kesäkonserttien toimistohuone
1. kerros: 115 hengen konserttisali ja aulatilat
toimisto ja apulaisrehtorin huone
neljä opetusluokkaa
2. kerros: kymmenen luokkahuonetta, opettajainhuone sekä kaksi aulaa
Ullakko: avoin kylmä tila ja ilmanvaihtokonehuone

 

3 Poistumisreitit:

 • Talosta on viisi uloskäyntiä: pääovi Valtakadun ja Kauppakadun kulmauksessa, kanslian ovi Kauppakadulle, sisäpihan porraskäytävä 2. kerrokseen, ullakolle (ainoa kulku) ja kellariin, pihaovi C- ja D-luokkaan sekä opettajainhuoneen uloskäynti 2. kerroksesta suoraan Valtakadulle.

3.1 Tilojen käyttöaste

 • Talossa olevien ihmisten määrä vaihtelee. Aamupäivisin paikalla ovat vain musiikkileikkikoululaiset opettajineen (n. 10 kerrallaan 2. kerroksessa), toimistohenkilö­kunta (1-2), apulaisrehtori ja siistijä. Iltapäivällä ja illalla jokainen luokka on käytössä, jolloin sisällä on noin 50-80 henkilöä, perjantaisin vähemmän. Konserttien aikana iltaisin rakennuk­sessa voi olla jopa 150 henkeä.

4 Onnettomuus- ja vahinkoriskit

Sisäiset: tapaturmat
tulipalo
ilkivalta
tietoturvariskit
Ulkoiset: huumeiden käyttäjät tms. opiston tiloissa
rautatieonnettomuuksien seuraukset, esim. kaasuvaara
vaarallisten aineiden kuljetukset lähiseudulla
(esim. ongelmajätteet / Ekokem)
ydinvoimalaonnettomuuden aiheuttama laskeuma
pommiuhka, sotatila

 

4.1 Yleisiä toimintaohjeita:

 • Pidä työpaikkasi järjestys hyvänä
 • Pidä silmällä opiston tiloja, huomaa vieraat henkilöt varsinkin iltaisin
 • Laita jätteet niille kuuluviin astioihin lajittelu huomioiden
 • Poista vioittunut sähkölaite verkosta, ilmoita viat kunnossapidosta vastaavalle
 • Älä tupakoi – tupakointi on kielletty myös piha-alueella
 • Älä käytä syttyviä puhdistusnesteitä
 • Tietosuojan huoneentaulu

5 Toiminta onnettomuustilanteessa

 • Hälyttäminen: Palokunta, sairasauto ja poliisi kutsutaan yleisestä hätänumerosta 112. Vaaran havaitsija suorittaa sisäisen hälytyksen huutamalla ja huolehtii siitä, että kaikissa tiloissa, varsinkin opetusluokissa, käydään varoittamassa.
 • Poistuminen: Rakennuksesta poistutaan lähimmän mahdollisen ulko-oven, 1. kerroksesta ja G-luokasta tarvittaessa myös ikkunan kautta. Kokoontumisalue on talon takana oleva yleinen pysäköintipaikka (ei piha).
  Opettajien tulee huolehtia oppilaiden poistumisesta. Poistuttaessa huomioidaan rakennukseen vielä jäävät.

6 Yleiset ohjeet tapaturman varalta

 • Selvitä, mitä on tapahtunut: sairauskohtaus, tapaturma
 • Onko potilas hereillä? Puhuttele, ravista varovasti.
 • Hengittääkö potilas, toimiiko sydän?
 • Avaa kiristävät vaatteet.
 • Käännä päätä taaksepäin, että hengitystiet avautuvat.
 • Tunnustele syke kaulavaltimolta.
 • Hälytä apua: 112, Riihimäen sairaala 03 6291, terveyskeskus 019 758 5500,  Myrkytystietokeskus 09 471 977.
 • Elvytä:
  • Jos potilas ei hengitä, puhalla 2 kertaa, tarkista syke
  • Jos syke ei tunnu, painele 30 kertaa.
  • Jatka, kunnes elintoiminnat käynnistyvät tai ammattiauttajat saapuvat.
 • Opasta ammattiauttajat nopeasti potilaan luo.
 • Kerro ammattiauttajille mitä on tapahtunut ja mitä on tehty.

Ks. myös toimintaohjeita-kohdasta toimintaohjeita: tukehtuminen, myrkytys, verenvuoto, sähkövamma, käärmeen purema.

7 Yleiset ohjeet tulipalon varalta

 • Pyri sammuttamaan tulipalo käytettävissä olevilla alkusammutusvälineillä:
  • Sammutusvesiletku ja jauhesammutin tuulikaapissa pääsisäänkäynnin vieressä. Yläkerran jauhesammuttimet luokka 6:n oven vieressä ja opettajainhuoneessa.
  • Vesipisteet: pääaulan wc:t (3) ja lukittu siivouskomero, kanslian wc, yläaulan wc:t (2), opettajainhuoneen keittiö ja wc, luokat D ja 2 (teorialuokka) sekä saunan pesuhuone.
 • Jos tämä ei heti onnistu, suorita palohälytys talossa ja hälytysnumeroon 112.
 • Katkaise sähkö työpisteestäsi, sulje työhuoneen ovet ja ikkunat.
 • Varmista, että kaikki pääsevät ulos.
 • Sulje palo-ovet.
 • Poistu talosta. Savussa on helpointa ryömiä, sillä lattian rajassa ilma on puhtaampaa ja näkyvyys parempi. Jos käytävä on savun vallassa, mene toista reittiä. Pysy kokoontumispaikalla.

8 Yleiset ohjeet kaasuvaaratilanteessa

Kaasuvaaratilanteissa annetaan yleinen hälytysmerkki ja toimitaan sen mukaisesti.

 • Suojaudu rakennuksen yläkertaan (2. krs).
 • Sulje ovet ja ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihtokone (keltainen rasia pääoven tuulikaapissa).
 • Jos haistat kaasua, paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi.
 • Avaa radio (musiikkileikkikoulu, lk 10 tai lk. 2) ja odota ohjeita.
 • Vältä puhelimen käyttöä.
 • Älä poistu rakennuksesta ilman viran­omaisten lupaa.
 • Jos olet ulkona, etkä pääse sisälle,
  • kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen
  • pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle
  • paina märkä vaate, ruoho, turve tai sammaltuppo suun eteen ja hengitä sen läpi

9 Yleiset ohjeet säteilyvaaran uhatessa

 • Lähde kotiin, huomioi sovitut oppilaiden noutamiset, pysy sisätiloissa.
 • Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot sekä ilmastointi.
 • Talon keskiosat ja varsinkin kellari on paras suojautumispaikka.
 • Kuuntele ohjeita radiosta.
 • Vältä puhelimen käyttöä.
 • Jos on pakko mennä ulos, käytä tiivistä ihon peittävää, helposti puhdistettavaa asua. Jätä vaatteet eteiseen ja peseydy huolella palattuasi. Radioaktiivisten hiukkasten pääsyn keuhkoihin estät käyttämällä hengityssuojainta tai tilapäissuojaimena pyyhettä tai talouspaperia.

 

 • Viranomaiset varoittavat nopeaa suojautumista vaativasta tilanteesta väestöhälyttimillä ja antavat toimintaohjeita radiossa ja televisiossa. Puhelinluettelon alkusivuilla on lyhyet toimintaohjeet väestölle. Vaaratilanteen voi aiheuttaa esimerkiksi onnettomuus ydinvoimalassa, jolloin ilmaan voi päästä radioaktiivisia kaasuja ja hiukkasia. Hiukkaset (radio-aktiivinen laskeuma) saastuttavat kaikki paikat, jotka normaalistikin joutuvat pölylle ja sateelle alttiiksi. Lisäksi on vaara, että saastetta kulkeutuu sisälle rakennuksiin ilmanvaihdon mukana.

10 Väestön varoittamiseen käytettävät äänimerkit

YLEINEN VAARAMERKKI Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus 7 sekuntia.
VAARA OHI Yhtämittainen tasainen äänimerkki, jonka kesto on yksi minuutti.
KOKEILUMERKKI 7 sekunnin pituinen tasainen ääni, käytetään hälytinjärjestelmän käyttökunnon testaukseen.

 

11 Toiminta pommiuhkatilanteessa

Pommiuhkaukseen varautuminen edellyttää, että henkilökunta tietää, miten tilanteessa toimitaan:

 • Suhtaudu jokaiseen pommiuhkaan vakavasti
 • Uhkaus tutkitaan huolellisesti: usein kysymyksessä on häiriintyneen henkilön uhkaus tai aiheeton ilmoitus
 • Jos pommiuhkaus saadaan puhelimitse, yritä pitkittää puhelua ja saada mahdollisimman tarkat tiedot uhkauksen syistä ja kohteesta, itse pommista, sen sijainnista ym.
 • Huomioi soittajan mielentila, puheen tuntomerkit, ympäristöäänet ja muut mahdolliset asiat
 • Ilmoita pommiuhkauksesta heti rehtorille tai kansliaan sekä poliisille, puh. 112
 • Talo suljetaan
 • Uhanalaiset tilat tyhjennetään ja alue eristetään riittävän laajalta alueelta
 • Poliisin tultua paikalle toimitaan poliisin ohjeiden mukaan
 • Pommiksi epäiltyyn esineeseen, pakettiin tai laukkuun ei missään tapauksessa saa koskea!
 • Pommin tutkiminen ja käsittely jätetään asiantuntijoille.

12 Tietoturva

 • Opiston tietotoiminnat voi jakaa paperilla tapahtuvaan hallinnointiin ja toisaalta atk-toimintaan. Toimistossa on sekä kirjallista että sähköistä materiaalia, jota koskee salassapitovelvollisuus. Esim. henkilörekisterit täytyy pitää poissa asiaankuulumattomien ulottuvilta.
 • Toiminnan jatkuvuus on olennaista opiston toiminnalle. Pienikin häiriö tietojenkäsittelyssä voi aiheuttaa suurta hankaluutta, ja häiriön aiheuttajasta riippumatta toiminnan saattaminen ennalleen voi kestää pitkään. Tänä aikana kanslian työskentely lamautuu suurimmalta osin. Toiminnan jatkuvuus pyritään varmistamaan ennalta ehkäisevillä turvatoimilla.
 • Tietoturvaan kuuluu myös suullinen tietoturvallisuus sekä asiakaspalvelussa että sisäisessä tiedonvälityksessä.
 • Virheellinen, vanhentunut tieto on tietoriski.

12.1 Turvatoimet

12.1.1 Tietojenkäsittelyn kehittäminen ja ylläpito

 • Tiedot ovat yhtäpitäviä, oikeita ja ajan tasalla kaikkialla oppilaitoksen piirissä, esitysmuodosta riippumatta.
 • Tiedot ja palvelut ovat niiden käytettävissä, joilla on siihen oikeus.
 • Henkilörekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti ja noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa, yksityisyyttä tukevaa menettelytapaa henkilötietoja käsiteltäessä. Rekisterinpitäjän on huolehdittava henkilötietojen suojaamisesta asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelyltä.
 • Henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Jokainen noudattaa tietoturvallisuudesta annettuja ohjeita ja vastaa omalta osaltaan tietoturvallisuuden toteuttamisesta.
 • Asiakirjat säilytetään lukitussa toimistotilassa, jonne pääsee vain yleisavaimella.
 • Kanslian sähköisen tietojenkäsittely-ympäristön muodostavat laitteet, lähiverkko, tietoliikenneyhteydet, sovellukset sekä varsinaiset työtiedostot. Atk:n palvelutason, tehokkuuden ja toipumiskyvyn erilaisista häiriöistä on oltava jatkuvasti toiminnan vaatimusten tasolla.

12.1.2 Laitetilat ja niiden sijainti

 • Tärkeät tietojenkäsittely- ja tietoliikennelaitteet (reitittimet, kytkimet) sijoitetaan omaan tilaansa, jossa niiden riittävän häiriötön toiminta ja tarvittavien tietovälineiden riskitön käsittely on varmistettu.

12.1.3 Paloturvallisuus

 • Laitteiden turvallisen sijoituksen lisäksi myös tietovälineet säilytetään mahdollisuuksien mukaan paloturvallisessa tietovälinekaapissa. Paperiarkiston säilytykseen kiinnitetään huomiota.
 • Huolehditaan riittävästä alkusammutuskalustosta, huomioiden myös sähkölaitteet, ja käyttökoulutuksesta.

12.1.4 Murto-, varkaus- ja ilkivaltaturvallisuus

 • Kiinteistö kuuluu kaupungin kiinteistövalvontaan.

12.1.5 Vesivahinkoturvallisuus

 • Arkisto, tietokoneet ja tietoliikennelaitteet nostetaan riittävän ylös lattiapinnasta.

12.1.6 Virustorjunta

 • Tietokonevirusten tunnistus- ja torjuntavalmiudesta huolehditaan ajan tasalla olevan virustorjuntaohjelman sekä käyttäjille annettavien toimintaohjeiden avulla.

12.2 Varautuminen vahinkoon

12.2.1 Toimintaympäristö

 • Tarpeettomat, salattavaa tietoa sisältävät dokumentit silputaan. Tietojenkäsittely- ja tietoliikennelaitteet voidaan vahingon sattuessa korjata tai korvata uusilla ilman laite- tai ohjelmaympäristön yhteensopivuusongelmia.

12.2.2 Varmistukset

 • Tietojenkäsittelyn jatkuvuuden perusedellytyksenä on, että on huolehdittu tietojen ja tiedostojen kattavasta ja säännöllisestä varmistamisesta. Varmistuskäytäntö sisältää seuraavan:
 • Varmuuskopioitavissa olevien ohjelmien varmistuksen sekä varmistusten ja alkuperäistuotteiden ja käyttöoikeuslisenssien säilytyksen hoitaa keskitetysti kaupungin atk-osasto
 • Tietojen ja tiedostojen varmistus sekä varmistusten säilytys tapahtuu verkon kautta kaupungintalon palvelimilla. Näin varmuusarkisto ei voi tuhoutua samassa vahingossa (palo, murto, vuoto) käyttöarkiston kanssa.

12.2.3 Osaaminen

 • Huolehditaan laitteiden ja ohjelmien osalta riittävästä omasta ja verkkojen osalta myös ulkopuolisesta osaamisesta.
 • Varmistetaan hankinta-, huolto-, ylläpito- ja käyttöpalvelusopimuksilla asiantuntijoiden käytettävyys ongelmatilanteissa.

12.2.4 Rahoitus

 • Vahinkotilanteissa turvaudutaan kaupungin määrärahoihin ja vakuutuksiin.

13 Kulunvalvonta

 • Kulunvalvonnan tarkoituksena on ohjata ja valvoa oppilaiden, heidän saattajiensa, henkilökunnan, konserttiyleisön ja ulkopuolisten liikkumista opiston tiloissa.
 • Opistolla ei ole vahtimestaria. Ulkopuolisten talossa kävijöiden opastus ja valvonta riippuu muun henkilökunnan paikalla olosta, avun tarpeen huomaamisesta ja kyvystä puuttua ongelmatilanteisiin.
 • Opiston tiloissa ei saa oleskella päihtyneenä. Aikuista käsketään poistumaan tai otetaan yhteys poliisiin puh. 112, alaikäisen oppilaan vanhemmat pyydetään hakemaan oppilas pois.
 • Kiinteistö kuuluu kaupungin kiinteistövalvontaan. Hälytys on toiminnassa, kun talossa ei ole henkilökuntaa.

14 Turvamerkintä

 • Soittimet merkitään ja kalusto luetteloidaan.
 • Koneet ja laitteet turvamerkitään tarpeen mukaan.

15 Avainturvallisuus

 • Avaimet säilytetään lukitussa avainsäilytyskaapissa, ja niistä pidetään kirjaa.
 • Yleisavainten määrä on rajoitettu mahdollisimman pieneksi.
 • Lähes kaikilla opettajilla on avain, joka on sarjoitettu siten, että sillä pääsee kaikkiin opetustiloihin, yleisiin tiloihin ja konserttisaliin.
 • Vierailija-avaimella pääsee yhteen luokkaan, saliin ja yleisiin tiloihin.
 • Lisäavaimia voi teettää vain vastuuhenkilö valtuutetussa lukkoseppäliikkeessä.
 • Osalla henkilökuntaa on hälyttimen pois kytkevä henkilökohtainen turvakoodi, jonka jokainen saa suoraan kiinteistövalvonnalta. Koodilla pääsee sisään viikonloppuisin ja myöhään illalla, mutta ei öisin.

16 Toimintaohjeita

16.1 Tukehtuminen

 • Jos tukehtumisen aiheuttaa kurkkuun joutunut vieras esine, joka estää hengittämisen, on esine yritettävä poistaa. Jos kyseessä on lapsi, pidä häntä riippumassa alaspäin ja taputa reippaasti lapaluiden väliin. Ellei tämä auta eikä lapsi hengitä, aloitetaan puhalluselvytys, sen avulla saadaan joskus este siirtymään ja ilmaa virtaamaan keuhkoihin.
 • Mikäli hengitysteiden tukkeena on varmasti vieras esine eivätkä yskiminen, alas taivutettu asento ja lyönnit lapojen väliin auta, voidaan aikuisilla ja isommilla lapsilla kokeilla ns. Heimlichin otetta:
  • Asetu tukehtumassa olevan selän taakse ja aseta kätesi nyrkkiin hänen ylävatsalleen pallean alle. Ota kädestäsi kiinni toisella kädelläsi ja nykäise taakse ylöspäin terävästi 2- 3 kertaa. Toimenpiteen voi toistaa useita kertoja. Toimenpide nostaa rintaontelon sisäistä painetta ja saattaa irrottaa vieraan esineen. Itse nykäisyä ei saa harjoitella, sillä se voi olla vaarallinen. Tositilanteessa tukehtumisen vaihtoehtona se tietenkin on suositeltavaa.

16.2 Myrkytys

 • Tavallisimmat myrkytykset aiheutuvat lääkkeistä, myrkyllisistä kasveista, kemikaaleista ja sienistä. Ensiavun antamiseksi on tärkeää tietää mistä valmisteesta, kasvista tai sienestä mahdollinen myrkytys on saatu. Myös elimistöön joutuneen määrän arvioiminen on tärkeää. Ei siis pidä odotella mahdollisten oireiden ilmaantumista, sillä ne voivat tulla jopa vuorokausien kuluttua, jolloin tehokas hoito on jo myöhässä.
  • Jos potilas on jo tajuton, käännä kylkiasentoon ja varmista potilaan esteetön hengitys ja toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
  • Jos syövyttävää ainetta on mennyt silmään tai iholle, tulisi myrkky huuhdella välittömästi pois runsaalla vedellä. Tätä jatketaan ainakin 15 minuutin ajan, tämän jälkeen lääkäriin.
  • Jos potilas on niellyt syövyttävää ainetta, annetaan vettä tai maitoa, annos lapsille 1 dl aikuisille 2dl. Potilasta ei saa missään tapauksessa oksettaa.Toimitetaan lääkärin hoitoon.
 • Lääkkeen, kasvin tai sienen nieleminen: tarkista ensin onko lapsen suussa vieläkin esim. nielemättömiä tabletteja. Anna lääkehiiltä pakkauksen ohjeen mukaisesti. Ota yhteyttä lääkäriin tai myrkytyskeskukseen.
 • Jos potilas on hengittänyt myrkkyä, potilas asetetaan puoli-istuvaan asentoon raittiiseen ilmaan, vaara-alueen ulkopuolelle. Jos potilaalla on hengitysvaikeuksia, potilas toimitetaan välittömästi lääkärin hoitoon.
 • Potilasta saa yrittää saada oksentamaan vain jos lääkäri tai myrkytyskeskus antaa luvan. Apuna voi käyttää oksetussiirappia. Oksettaminen on ehdottomasti kiellettyä jos potilas on niellyt syövyttävää ainetta tai bensaa, tärpättiä jne. tai jos potilas on tajuton, tokkurainen tai kouristeleva.
 • Lääkehiili estää tehokkaasti useimpien myrkkyjen imeytymistä. Teho on paras veteen sekoitettuna, lapsille sitä voidaan antaa esim. mehuun tai jäätelöön sekoitettuna. Lääkehiili tehoaa kuitenkin huonosti mm. rauta- ja fluorivalmisteiden, alkoholin ja metanolin aiheuttamissa myrkytyksissä. Älä ikinä anna lääkehiiltä syövyttäviä aineita nielleelle! Annettavat kerta-annokset ovat suuria joten pidä varastot täysinä.

16.3 Verenvuoto

 • Verenvuotoa voit tyrehdyttää nostamalla vuotavan raajan ylös ja painamalla suoraan vuotokohtaan. Aseta runsaasti vuotava potilas välittömästi pitkälleen. Jos sidetarvikkeita on saatavilla, tarvittaessa laitetaan paineside. Mikäli haava on raajassa, se tuetaan kohoasentoon.
 • Jos raju vuoto ensiavusta huolimatta jatkuu, aseta kiristysside vuotokohdan yläpuolelle, äläkä enää avaa sidettä. Runsas verenvuoto voi johtaa sokkiin.

16.4 Sähkövamma

 • Katkaise heti virta vetämällä johto irti seinästä tai katkaisemalla päävirta asunnosta ettet itse joudu vaaraan. Ellei uhri hengitä, aloita heti puhalluselvytys. Ellei pulssikaan tunnu, aloita myös paineluelvytys. Usein sähkön lävistäessä kehon se aiheuttaa sydämeen kammiovärinän joten olisi tärkeää saada sydän takaisin normaaliin sykkeeseen. Ota huomioon mahdolliset kaularangan vammat jos potilas on pudonnut esim. tikkailta. Toimita heti lääkärin hoitoon.

Käärmeenpuremat ym. leirivaarat

 • Käärmeenpurema voi olla vaarallinen lapselle ja huonokuntoiselle aikuiselle. Ensiapuna asetetaan purtu raaja lepoon. Rauhoita potilasta ja toimita hänet välittömästi lääkäriin. Kyypakkauksen (kortisoni) tabletteja voi antaa ohjeen mukaan.
 • Kortisoni auttaa ensiapuna myös allergisiin reaktioihin, esim. siitepölyn aiheuttamaan turvotukseen ja hengitysvaikeuksiin.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1