Musiikin hahmotusaineet

Sivun sisältö ja pikalinkit:

 

Yleistä

Musiikin hahmotusaineet kuuluvat osaksi jokaisen oppilaamme vuosittaisia opintoja soitto- ja laulutuntien sekä yhteismusisoinnin rinnalla. Opiskelu tapahtuu ryhmissä ja viikoittaisen tunnin pituus vaihtelee opiskeltavan tason mukaan. Musiikin hahmotusaineita voit musiikkiopistossamme opiskella sekä klassiselta että pop/jazz-pohjalta. Nuorimmille on Taituri-ryhmät, jotka siivittävät matkaa musiikin ihmeisiin ja musiikkiopisto-opintoihin soittotuntien rinnalla.

Mikäli olet suorittanut musiikin hahmotusaineita muualla kuin Riihimäen musiikkiopistossa, ota yhteyttä musiikkiopiston toimistoon: musiikkiopisto(at)riihimaki.fi opintojen hyväksiluvun tarkastamiseksi.

 

Kuvaukset ryhmistä

  Taituri-ryhmät 6–8-vuotiaille

Riihimäen musiikkiopistossa 6–8-vuotiaille soitinopintojaan aloitteleville oppilaille on Taituri-ryhmät. Tunneilla harjoitellaan muun muassa rytmiikkaa, laulamista ja musiikin hahmottamista liikkuen, laulaen ja soittaen. Taituri-ryhmän toiminta tukee soitonopiskelua ja tuo yhteen eri instrumenttien soittajia. Tunneille ei tarvitse ottaa omaa instrumenttia mukaan.

 

  Musiikin perusteet 9-ikävuodesta alkaen

Musiikin perusteiden kurssit jakautuvat perus- ja syventäviin opintoihin samoin kuin soitin- ja lauluopinnot. Perusopinnoissa musiikin hahmotusaineiden opetus sisältää säveltapailua, musiikkianalyysiä ja harmonian perusteita sekä lisäksi omana oppiaineenaan musiikin historian kurssin. Opiskelu aloitetaan noin 9 vuoden iässä tai oppilaan tietotaidoista riippuen. Syventävissä opinnoissa opiskeltavia aihealueita on viisi: säveltapailu, musiikkianalyysi, harmoniaoppi, musiikin historia 2 sekä pop/jazz-perusteet.

Ryhmät perusopinnoissa:

Perusopinnot 1 alkava, rinnakkaisryhmät A, B, C ja D
Säveltapailuun painottuva alkeisryhmä ensisijaisesti 9-10-vuotiaille oppilaille, joilla ei ole aiempia musiikin perusteiden opintoja esimerkiksi musiikkiluokalla. Tunneilla opetellaan rytmejä, lauluja ja nuotinkirjoituksen perusteita. Viikottainen tunti on kestoltaan 45min.

Perusopinnot 1 jatkava, rinnakkaisryhmät A, B ja C
Tuntisisältönä on säveltapailua edellisen tason perustalta jatkaen, lisäksi sävelnimiä, asteikkoja ja intervalleja. Tämä ryhmä voi soveltua ensimmäiseksi ryhmäksi esimerkiksi musiikkiluokalla alkeet oppineille. Viikottainen tunti on kestoltaan 45min.

Perusopinnot 1 ”isot”
Säveltapailua ja musiikkianalyysiä yhdistävä ryhmä ensisijaisesti 11-vuotiaille ja sitä vanhemmille oppilaille. Ryhmässä tiivistetään yhteen vuoteen perustaso 1 alkavan ja perustaso 1 jatkavan ryhmän oppisisällöt. Viikottainen tunti on kestoltaan 45min.

Perusopinnot 2 alkava, rinnakkaisryhmät A, B ja C
Tässä ryhmässä jatketaan säveltapailua ja musiikkianalyysiä perustaso 1 pohjalta. Luvassa on rytmejä lukien ja kirjoittaen, melodioita laulaen ja kirjoittaen, sävelnimiä, asteikkoja ja sävellajeja, intervalleja ja sointuja laatuineen kuunnellen ja nuoteista analysoiden. Viikottainen tunti on kestoltaan 45min.

Perusopinnot 2 jatkava, rinnakkaisryhmät A, B ja C
Jatketaan perustaso 2 alkava -ryhmässä aloitettuja asioita ja kerätään tasosuoritus valmiiksi yksilöllisessä aikataulussa osakokeita tekemällä. Viikottainen tunti on kestoltaan 45min.

Perusopinnot 3, rinnakkaisryhmät A ja B
Säveltapailua ja musiikkianalyysiä perustaso 2 pohjalta jatkaen. Oppisisällöt ovat kuten perustaso 2 alkavassa ryhmässä, lisäksi harmoniakuuntelua ja sointuanalyysia. Kurssi päättyy perusopintojen tasosuoritukseen. Viikottainen tunti on kestoltaan 60min.

Ryhmät syventävissä opinnoissa:

Säveltapailu ja musiikkianalyysi
Ryhmässä käsitellään säveltapailua ja musiikkianalyysiä perustaso 3 perustalta jatkaen. Kurssi sisältää rytmejä, melodioita, intervalleja, sointuja, kadensseja, sointuanalyysia. Kurssi päättyy tasosuoritukseen. Viikottainen tunti on kestoltaan 90min.

Harmoniaoppi
Harmoniaoppi on puolen vuoden johdantokurssi harmonian soittamiseen ja kirjoittamiseen. Viikottainen tunti on kestoltaan 120min.

 

 Musiikin historia

Musiikin historian perusopinnot
Musiikin historian perusopinnoissa tutustutaan länsimaisen taidemusiikin historiaan ja tyylikausiin alkaen barokista jatkuen klassismin ja romantiikan kautta 1900-luvun tyylisuuntiin. Perusopintojen kurssiin kuuluu suomalaisen musiikin historia. Kurssiin sisältyy myös soitinoppi: tutustummme orkesterisoittimiin ja opettelemme tunnistamaan soittimia kuulonvaraisesti.

Musiikin historian syventävät opinnot
Musiikin historian syventävällä kurssilla tutustutaan länsimaisen taidemusiikin historiaan ja tyylikausiin alkaen varhaisesta musiikista, noin 800 eaa. Tämä 1200-vuotinen periodi käsittää antiikin ajan. Tätä seuraavat musiikinhistoriassa keskiaika, renessanssi, barokki, klassismi, romantiikka ja realismi ja lopulta 1910 alkanut moderni jakso.

Kurssi voidaan toteuttaa joko lähi- tai etäopetuksena. Etäopetuksessa käytössä on Peda.net -oppimisympäristö. Kurssialustalle aukeaa viikoittain opiskeltavaksi uusi aihealue sekä siihen liittyvät tehtävät. Tehtäviä on yhteensä 35 ja ne palautetaan viikon kuluessa kunkin tehtäväosion julkaisusta. Mikäli haluat suorittaa kurssin lukuvuotta nopeammassa tahdissa, ota yhteys opettajaan.

Ilmoittaudu tästä:

  Pop/jazz-perusteet

Pop/jazz-perusteet on ensisijaisesti Riihimäen musiikkiopiston oppilaille suunnattu kurssi etäopiskelua varten. Suorittaaksesi kurssin tarvitset oppikirjan ja gmailosoitteen lisäksi kännykän, pädin tai tietokoneen, jotta pääset kotoa käsin linkin kautta suoritettaviin viikoittaisiin tehtäviin, joita on yhteensä 35. Pop/jazz-perusteita opettaa Markku Hirvonen, puhelin 050 572 3878. Voit ilmoittautua kurssille myös kesken lukuvuotta.

Ilmoittaudu kurssille:

 

 

Musiikin hahmotusaineiden aikataulut

Taituri -ryhmät 2021-2022

Ilmoittautumislomake aukeaa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Päivä Aika Opettaja Janna Ilén
janna.ilen@riihimaenmusiikkiopisto.fi, 040 557 0583
Ma 16.30-17.15 Taituri I, Paikka: Kalevantalo
Ti 15.30-16.15 Taituri I, Paikka: Kalevantalo
Ke 16.00-16.45 Taituri I, Paikka: Kalevantalo
Ke 18.30-19.15 Taituri I, Paikka: Kalevantalo
To 17.30-18.15 Taituri II, Paikka: Kalevantalo

 

Musiikin perusteet 2021-2022

Ryhmiin ilmoittaudutaan sähköisesti:

Lukuvuonna 2021-2022 opetus toteutetaan osittain lähiopetuksena ja mahdollisuus on myös etäopetukseen. Lähiopetuspäivät ovat ma-ke, etäopetuspäivät to-pe. Kysyäksesi lisää voit ottaa yhteyttä suoraan opettaja Päivi Vilkki-Suniin, paivi.vilkki-suni(at)riihimaki.fi.

HUOM. Mikäli ryhmiin ilmoittautuneita on enemmän kuin ryhmässä paikkoja, voidaan joko perustaa rinnakkaisryhmä tai tasata ryhmäkokoja ehdottamalla oppilaalle ryhmää, jossa on tilaa.

Maanantai Paikka: Musiikkiopisto, lk 2
Opettaja Päivi Vilkki-Suni, paivi.vilkki-suni(at)riihimaki.fi, 050 441 4354
Klo 15.15-16.00 2 jatkava A
Klo 16.00-16.45 2 alkava A
Klo 16.45-17.30 1 jatkava A
Klo 17.45-18.30 1 alkava A
Klo 18.30-19.30 3

 

Tiistai Paikka: Musiikkiopisto, lk 2
Opettaja Päivi Vilkki-Suni, paivi.vilkki-suni(at)riihimaki.fi, 050 441 4354
Klo 15.15-16.00 1 alkava B
Klo 16.00-16.45 1 ”isot” A
Klo 16.45-17.30 1 alkava C
Klo 17.45-18.30 1 jatkava B
Klo 18.30-19.16 2 alkava B

 

Keskiviikko Paikka: Musiikkiopisto, lk 2
Opettaja Päivi Vilkki-Suni, paivi.vilkki-suni(at)riihimaki.fi, 050 441 4354
Klo 15.15-16.00 2 alkava C
Klo 16.00-16.45 1 alkava D
Klo 16.45-17.30 2 alkava D
Klo 17.45-18.30 1 ”isot” B
Klo 18.30-19.15 2 jatkava B

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 15 Ei 4 Kyllä 15 Ei 4