Musiikin hahmotusaineet

 

Yleistä

Musiikin hahmotusaineet kuuluvat osaksi jokaisen oppilaamme vuosittaisia opintoja soitto- ja laulutuntien sekä yhteismusisoinnin rinnalla. Opiskelu tapahtuu ryhmissä ja viikoittaisen tunnin pituus vaihtelee opiskeltavan tason mukaan. Musiikin hahmotusaineita voit musiikkiopistossamme opiskella sekä klassiselta että pop/jazz-pohjalta. Nuorimmille on Taituri-ryhmät, jotka siivittävät matkaa musiikin ihmeisiin ja musiikkiopisto-opintoihin soittotuntien rinnalla.

Mikäli olet suorittanut musiikin hahmotusaineita muualla kuin Riihimäen musiikkiopistossa, ota yhteyttä musiikkiopiston toimistoon: musiikkiopisto(at)riihimaki.fi opintojen hyväksiluvun tarkastamiseksi.

 

Kuvaukset ryhmistä

  Taituri-ryhmät 6–8-vuotiaille

Riihimäen musiikkiopistossa 6–8-vuotiaille soitinopintojaan aloitteleville oppilaille on Taituri-ryhmät. Tunneilla harjoitellaan muun muassa rytmiikkaa, laulamista ja musiikin hahmottamista liikkuen, laulaen ja soittaen. Taituri-ryhmän toiminta tukee soitonopiskelua ja tuo yhteen eri instrumenttien soittajia. Tunneille ei tarvitse ottaa omaa instrumenttia mukaan.

 

  Musiikin perusteet 9-ikävuodesta alkaen

Musiikin perusteiden kurssit jakautuvat perus- ja syventäviin opintoihin samoin kuin soitin- ja lauluopinnot. Perusopinnoissa musiikin hahmotusaineiden opetus sisältää säveltapailua, musiikkianalyysiä ja harmonian perusteita sekä lisäksi omana oppiaineenaan musiikin historian kurssin. Opiskelu aloitetaan noin 9 vuoden iässä tai oppilaan tietotaidoista riippuen. Syventävissä opinnoissa opiskeltavia aihealueita on viisi: säveltapailu, musiikkianalyysi, harmoniaoppi, musiikin historia 2 sekä pop/jazz-perusteet.

Ryhmät perusopinnoissa:

Perustaso 1 alkava, rinnakkaisryhmät A, B, C ja D
Säveltapailuun painottuva alkeisryhmä ensisijaisesti 9-10-vuotiaille oppilaille, joilla ei ole aiempia musiikin perusteiden opintoja esimerkiksi musiikkiluokalla. Tunneilla opetellaan rytmejä, lauluja ja nuotinkirjoituksen perusteita. Viikottainen tunti on kestoltaan 45min.

Perustaso 1 jatkava, rinnakkaisryhmät A, B ja C
Tuntisisältönä on säveltapailua edellisen tason perustalta jatkaen, lisäksi sävelnimiä, asteikkoja ja intervalleja. Tämä ryhmä voi soveltua ensimmäiseksi ryhmäksi esimerkiksi musiikkiluokalla alkeet oppineille. Viikottainen tunti on kestoltaan 45min.

Perustaso 1 ”isot”
Säveltapailua ja musiikkianalyysiä yhdistävä ryhmä ensisijaisesti vuosina 11-12 -vuotiaille oppilaille. Ryhmässä tiivistetään yhteen vuoteen perustaso 1 alkavan ja perustaso 1 jatkavan ryhmän oppisisällöt. Viikottainen tunti on kestoltaan 45min.

Perustaso 2 alkava, rinnakkaisryhmät A, B ja C
Tässä ryhmässä jatketaan säveltapailua ja musiikkianalyysiä perustaso 1 pohjalta. Luvassa on rytmejä lukien ja kirjoittaen, melodioita laulaen ja kirjoittaen, sävelnimiä, asteikkoja ja sävellajeja, intervalleja ja sointuja laatuineen kuunnellen ja nuoteista analysoiden. Viikottainen tunti on kestoltaan 45min.

Perustaso 2 jatkava, rinnakkaisryhmät A, B ja C
Jatketaan perustaso 2 alkava -ryhmässä aloitettuja asioita ja kerätään tasosuoritus valmiiksi yksilöllisessä aikataulussa osakokeita tekemällä. Viikottainen tunti on kestoltaan 45min.

Perustaso 3, rinnakkaisryhmät A ja B
Säveltapailua ja musiikkianalyysiä perustaso 2 pohjalta jatkaen. Oppisisällöt ovat kuten perustaso 2 alkavassa ryhmässä, lisäksi harmoniakuuntelua ja sointuanalyysia. Kurssi päättyy perusopintojen tasosuoritukseen. Viikottainen tunti on kestoltaan 45min.

Musiikin historia perusopinnot
Musiikin historian perusopintojen kurssilla käsitellään länsimaisen musiikin historiaa 1600-luvulta nykypäivään: tyylikausia, teoksia ja säveltäjiä. Perusopintojen kurssiin kuuluu suomalaisen musiikin historia. Kurssiin sisältyy myös soitinoppi: tutustummme orkesterisoittimiin ja opettelemme tunnistamaan soittimia kuulonvaraisesti. Viikottainen tunti on kestoltaan 75min.

 

Ryhmät syventävissä opinnoissa:

Opistotason säveltapailu ja musiikkianalyysi
Ryhmässä käsitellään säveltapailua ja musiikkianalyysiä perustaso 3 perustalta jatkaen. Kurssi sisältää rytmejä, melodioita, intervalleja, sointuja, kadensseja, sointuanalyysia. Kurssi päättyy tasosuoritukseen. Viikottainen tunti on kestoltaan 90min.

Harmoniaoppi
Harmoniaoppi on puolen vuoden johdantokurssi harmonian soittamiseen ja kirjoittamiseen. Viikottainen tunti on kestoltaan 120min.

Musiikin historia syventävät opinnot
Musiikin historian syventävissä opinnoissa laajennetaan ja syvennetään musiikinhistoriatietämystä. Ajanjaksona edetään musiikin alkuajoista tähän päivään. Viikottainen tunti on kestoltaan 75min.

  Pop/jazz-perusteet

Pop/jazz-perusteet on ensisijaisesti Riihimäen musiikkiopiston oppilaille suunnattu kurssi etäopiskelua varten. Suorittaaksesi kurssin tarvitset oppikirjan ja gmailosoitteen lisäksi kännykän, pädin tai tietokoneen, jotta pääset kotoa käsin linkin kautta suoritettaviin viikoittaisiin tehtäviin, joita on yhteensä 35. Pop/jazz-perusteita opettaa Markku Hirvonen, puhelin 050 572 3878. Voit ilmoittautua kurssille myös kesken lukuvuotta.

 

Palaa alkuun.

 

Musiikin hahmotusaineiden aikataulut

Taituri-ryhmät 2020-2021

Ilmoittaudu tästä.

Päivä Aika Opettajana Salla Marttila
muskarinsalla@gmail.com, 050 594 4677
Ma 16.30-17.15 Paikka: Kalevantalo, Kalevankatu 5-7
Ti 16.00-16.45 Paikka: Kalevantalo, Kalevankatu 5-7
Ke 18.30-19.15 Paikka: Musiikkiopiston muskariluokka
To 17.15-18.00 Paikka: Musiikkiopiston muskariluokka

 

Palaa alkuun.

Musiikin perusteet 2020-2021

Ilmoittaudu tästä. Ilmoittautumislomake aukeaa ma 10.8. klo 9.00.

HUOM. Mikäli ryhmiin ilmoittautuneita on enemmän kuin ryhmässä paikkoja, voidaan joko perustaa rinnakkaisryhmä tai tasata ryhmäkokoja ehdottamalla oppilaalle ryhmää, jossa on tilaa.

Maanantai Paikka: Musiikkiopisto, lk 2
Opettajana Päivi Vilkki-Suni, paivi.vilkki-suni(at)riihimaki.fi, 050 441 4354
Klo 15.30-16.15 Pt 2 jatkava A
Klo 16.15-17.00 Pt 2 alkava A
Klo 17.00-17.45 Pt 1 jatkava A
Klo 18.00-18.45 Pt 1 alkava A
Klo 18.45-19.45 Pt 3 A

 

Tiistai Paikka: Musiikkiopisto, lk 2
Opettajana Päivi Vilkki-Suni, paivi.vilkki-suni(at)riihimaki.fi, 050 441 4354
Klo 15.15-16.00 Pt 1 jatkava B
Klo 16.00-16.45 Pt 2 jatkava B
Klo 16.45-17.30 Pt 1 alkava B
Klo 17.45-18.30 Pt 2 alkava B
Klo 18.30-20.00 Opistotason säveltapailu ja musiikkianalyysi

 

Keskiviikko Paikka: Musiikkiopisto, lk 2
Opettajana Päivi Vilkki-Suni, paivi.vilkki-suni(at)riihimaki.fi, 050 441 4354
Klo 15.00-15.45 Pt 2 alkava C
Klo 15.45-16.30 Pt 1 alkava C
Klo 16.30-17.15 Pt 2 jatkava C
Klo 17.30-18.15 Pt 1 ”isot”
Klo 18.15-20.15 Harmoniaoppi

 

Torstai Paikka: Musiikkiopisto, lk 2
Opettajana Päivi Vilkki-Suni, paivi.vilkki-suni(at)riihimaki.fi, 050 441 4354
Klo 15.00-15.45 Pt 1 alkava D
Klo 15.45-16.30 Pt 2 jatkava C
Klo 16.30-17.30 Pt 3 B

Palaa alkuun.

Musiikin historia 2020-2021

Ilmoittaudu tästä.

Päivä Aika Paikka: Riihimäen lukio, Koulukatu 5, käynti pääovista
Opettajana Katariina Virtanen, katariina.virtanen@riihimaki.fi, 040 330 4665
Ke 16.30-17.45 Musiikin historia perusopinnot
Ke 17.45-19.00 Musiikin historia syventävät opinnot

 

Palaa alkuun.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 15 Ei 2 Kyllä 15 Ei 2