Lukukausimaksut 1.8.2020 alkaen:

Musiikkiopisto
 • Varsinaiset oppilaat
255 €
 • Solistinen sivuaine
215 €
 • Musiikkileikkikoulu, ukuleleryhmä ja soitinvalmennus
145 €
 • Musiikkileikkikoulu ja ukuleleryhmä etäopetuksessa
72,50 € etäopetusajalta
 • Sisaralennukset pääaineen maksusta perus- ja syventävissä opinnoissa: Toinen sisarus 20 %, kolmas 30 %, seuraavat 40 %
 • Soitinvuokra
60 € / lukukausi
 • Peruutusmaksu
50 €
 

Musiikkiopiston avoin opetus:

 • Soitinopetus
45 € / 45min. oppitunti
 • Kurssisuoritusmaksu (avoin opetus ja ulkopuoliset suorittajat)
85 €
 • Kuoro, orkesteri ja bändiopetus ulkopuolisille osallistujille
60 €
 • Viuluviikarit, jousikvartetti sekä muut pienet kokoonpanot ulkopuolisille osallistujille
60 €
 • Taituri-ryhmä ulkopuolisille opiskelijoille
145 €
 • Musiikin hahmotusaineet perusopinnoissa
125 € / lukuvuosi
 • Musiikin hahmotusaineet syventävissä opinnoissa
155 € / lukuvuosi
 • Musiikin hahmotusaineet lukukauden kestävissä kursseissa
90 € / lukuvuosi

 

Laskutus: Musiikkiopisto laskuttaa opintoihin ilmoittautuneita oheisen hinnaston mukaisesti syyslukukaudella lokakuun ja kevätlukukaudella maaliskuun aikana.

Maksaminen osissa: Maksut on sovitusti mahdollista jakaa pienempiin osasuorituksiin.

Jatkoilmoittautumisen peruuttaminen: Opintojen jatkamisesta ilmoitetaan keväällä: ilmoitus on sitova. Mikäli oppilas peruu päätöksen ennen syyslukukauden alkua ilman pakottavaa syytä, opisto laskuttaa peruutusmaksun.

Opintojen keskeyttäminen: Opintojen alkamisen jälkeen keskeytyvältä lukukaudelta laskutetaan koko lukukausimaksu.

Vapaaoppilaspaikat: Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan opisto voi myöntää 15 vapaaoppilaspaikkaa tai vastaavan määrän maksuhelpotuksia. Vapaaoppilaspaikkahakemukseen on liitettävä viimeinen verotustodistus ja palkkatodistus tai muu selvitys tuloista sekä tulo- ja menotositteet. Hakemukset liitteineen jätetään opiston toimistoon syyskuun loppuun mennessä.

Valitusoikeus: Lautakunnan päätökseen, joka koskee oppilasmaksua, haetaan muutosta lääninoikeudelta valittamalla hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaisesti. Viranhaltijapäätökseen haetaan oikaisua sivistyslautakunnalta.

Esiintymispalkkiot: Oppilaat saavat joskus palkkioita opiston ulkopuolella tapahtuvista esiintymisistä. Niitä koskevat yleiset ennakonpidätysohjeet. Verotoimistosta saatavan niin sanotun nollaverokortin esittämällä esiintyjä vapautuu ennakonpidätyksestä. Lisätietoja verohallinnosta. Musiikkiopisto ei maksa oppilailleen palkkioita eikä välitä niitä stipendein tai muuten.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 11 Ei 3 Kyllä 11 Ei 3