Lukukausimaksut 1.8.2019 alkaen:

 • Varsinaiset oppilaat
255 €
 • Musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus
145 €
 • Sisaralennukset pääaineen maksusta perus- ja syventävissä opinnoissa: Toinen sisarus 20 %, kolmas 30 %, seuraavat 40 %
 • Solistinen sivuaine
215 €
 • Kuoro, orkesteri, bändiopetus, ulkopuoliset osallistujat
60 €
 • Soitinvuokra
60 € / lukukausi
 • Kirjaamismaksu uusilta oppilailta
15 €
 • Peruutusmaksu
50 €
 • Avoin opetus:
  • Soitinopetus
45 € / 45min. oppitunti
  • Kurssisuoritusmaksu (avoin opetus ja ulkopuoliset suorittajat)
85 €
  • Musiikin hahmotusaineet perusopinnoissa
125 € / lukuvuosi
  • Musiikin hahmotusaineet syventävissä opinnoissa
155 € / lukuvuosi
  • Musiikin hahmotusaineet lukukauden kestävissä kursseissa
90 € / lukuvuosi

 

Jatkoilmoittautumisen peruuttaminen: Opintojen jatkamisesta ilmoitetaan keväällä: ilmoitus on sitova. Mikäli oppilas peruu päätöksen ennen syyslukukauden alkua ilman pakottavaa syytä, opisto laskuttaa peruutusmaksun.

Opintojen keskeyttäminen: Opintojen alkamisen jälkeen keskeytyvältä lukukaudelta laskutetaan koko lukukausimaksu.

Maksaminen osissa: Maksut on sovitusti mahdollista jakaa pienempiin osasuorituksiin.

Vapaaoppilaspaikat: Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan opisto voi myöntää 15 vapaaoppilaspaikkaa tai vastaavan määrän maksuhelpotuksia. Vapaaoppilaspaikkahakemukseen on liitettävä viimeinen verotustodistus ja palkkatodistus tai muu selvitys tuloista sekä tulo- ja menotositteet. Hakemukset liitteineen jätetään opiston toimistoon syyskuun loppuun mennessä.

Valitusoikeus: Lautakunnan päätökseen, joka koskee oppilasmaksua, haetaan muutosta lääninoikeudelta valittamalla hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaisesti. Viranhaltijapäätökseen haetaan oikaisua sivistyslautakunnalta.

Esiintymispalkkiot: Oppilaat saavat joskus palkkioita opiston ulkopuolella tapahtuvista esiintymisistä. Niitä koskevat yleiset ennakonpidätysohjeet. Verotoimistosta saatavan niin sanotun nollaverokortin esittämällä esiintyjä vapautuu ennakonpidätyksestä. Lisätietoja verohallinnosta. Musiikkiopisto ei maksa oppilailleen palkkioita eikä välitä niitä stipendein tai muuten.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 10 Ei 2 Kyllä 10 Ei 2