Lukukausi- ym. maksut 1.8.2019 alkaen:

Varsinaiset oppilaat 255 €
Musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus 145 €
Sisaralennukset pääaineen maksusta perus- ja opistotasolla: toinen sisarus 20 %, kolmas 30 %, seuraavat 40 %
Solistinen sivuaine 215 €
Kuoro, orkesteri, bändiopetus, ulkopuoliset osallistujat 60 €
Soitinvuokra 60 € / lukukausi
Kirjaamismaksu uusilta oppilailta 15 €
Peruutusmaksu 50 €

Keväisin annettava ilmoitus opintojen jatkamisesta on sitova. Mikäli oppilas peruu päätöksen ennen syyslukukauden alkua ilman pakottavaa syytä, opisto laskuttaa peruutusmaksun.

Opintojen alkamisen jälkeen keskeytyvältäkin lukukaudelta laskutetaan koko lukukausimaksu.

On mahdollista sopia maksujen jakamisesta pienempiin osasuorituksiin. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan opisto voi myöntää viisitoista vapaaoppilaspaikkaa tai vastaavan määrän maksuhelpotuksia.

Vapaaoppilaspaikkahakemukseen on liitettävä viimeinen verotustodistus ja palkkatodistus tai muu selvitys tuloista sekä tulo- ja menotositteet. Hakemukset liitteineen jätetään opiston kansliaan syyskuun loppuun mennessä.

Avoin opetus: Soitinopetus 45 € / oppitunti (45 min.)
Kurssisuoritusmaksu (avoin opetus ym. ulkopuoliset suorittajat) 85 €
Musiikin perusteet avoimessa opetuksessa:
Perusopinnot 125 € / lukuvuosi
Syventävät opinnot 155 € / lukuvuosi, lukukauden kestävät kurssit 90 €

Lautakunnan päätökseen, joka koskee oppilasmaksua, haetaan muutosta lääninoikeudelta valittamalla hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaisesti. Viranhaltijapäätökseen haetaan oikaisua sivistyslautakunnalta.

_______________

Oppilaat saavat joskus palkkioita opiston ulkopuolella tapahtuvista esiintymisistä. Niitä koskevat yleiset ennakonpidätysohjeet. Verotoimistosta saatavan ”nollaverokortin” esittämällä esiintyjä vapautuu ennakonpidätyksestä. Lisätietoja verohallinnosta.

Musiikkiopisto ei maksa oppilailleen palkkioita eikä välitä niitä stipendein tai muuten.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 9 Ei 2 Kyllä 9 Ei 2