Lukio, yhteiset kurssit

Yleisen käytännön mukaisesti osa musiikkiopiston opetuksesta luetaan oppilaan hyväksi kurssisuorituksina lukiossa. Oppilaalle tarjotaan näin mahdollisuus keskittyä halutessaan musiikin opiskeluun. Tämä ei ole vaihtoehto lukion musiikin opetukselle, vaan kaikille syventäville ja soveltaville kursseille. Musiikkiopiston opinnot eivät ”korvaa” lukion kursseja, vaan ovat oppilaalle niiden olennainen osa ja valmistautumista ammattiopintoihin.

Riihimäen lukion ja musiikkiopiston välillä on sovittu kurssien vastaavuuksista seuraavasti:
Musiikkiopiston kurssi

Lukion kursseja

tason 3 kurssisuoritus (ent. 3/3) pääaineessa

2

D-kurssisuoritus (ent. I) pääaineessa

5

C-kurssisuoritus (II) pääaineessa

8

taso 1 sivuaineessa

1

taso 2 sivuaineessa

2

taso 3 sivuaineessa

3

musiikin perusteet, päättötutkinto

1

musiikkitieto 1

1

teoria, opistotaso

2

säveltapailu, opistotaso

2

harmoniaoppi

2

musiikkitieto 2

2

orkesteri, kamarimusiikki ym.

1 / vuosi

Lisäksi oppilaskohtaisesti erikseen sovittavat ylemmät kurssit.
Hausjärven lukio hyväksyy musiikkiopinnot kursseikseen seuraavasti:
soitinopinnot

1 / vuosi
yht. korkeintaan 3

D-kurssisuoritus (ent. I) pääaineessa

2

yhtyemusiikki sivuaineena

2

säveltapailu, opistotaso

1

teoria, opistotaso

1

harmoniaoppi

1

musiikkitieto 2

1

Yhteensä korkeintaan 11 kurssia.
Lopen lukio hyväksyy musiikkiopiston suorituksia syventäviksi ja soveltaviksi kursseikseen oppilaskohtaisesti erikseen sovittavalla tavalla.

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0