Sivistyslautakunta

Musiikkiopisto kuuluu hallinnollisesti Riihimäen kaupungin sivistyslautakunnan alaisuuteen. Lautakunta huolehtii muun muassa vapaasta sivistystyöstä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen opetustoimen järjestämisestä. Siihen kuuluu 11 jäsentä, jotka kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen. Kokouksissa asiat esittelee sivistystoimenjohtaja Esa Santakallio.

Lautakunta päättää muun muassa musiikkiopiston opetussuunnitelmasta ja maksuista. Sivistyslautakunnasta voi myös hakea oikaisua musiikkiopiston viranhaltijapäätöksiin.

Kaupungin sivuilla on myös lautakunnan jäsenien yhteystiedot.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0