RIIHIMÄEN LUKION TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Lukuvuosi 2021-2022

Jokainen ensimmäisen vuosikurssin opiskelija tutustuu lukiomme tietojärjestelmien käyttösääntöihin ja allekirjoituksellaan sitoutuu noudattamaan niitä. Allekirjoitus tehdään sähköisesti atk-perehdytyksen oppitunnilla (tehtävä 1, ensimmäinen atk-perehdytyksen oppitunti).

Yleistä tietoa

 • Säännöt sitovat ja velvoittavat jokaista käyttäjää. Myös sinua.
 • Säännöt koskevat kaikkien laitteiden, sovellusten, verkkojen ja palveluiden käyttöä.
 • Säännöt koskevat myös yleisessä käytössä olevia työasemia ja kaikkia lukion verkkoihin liitettyjä laitteita.

 

Käyttäjän oikeudet

Lukiolaisen pääasiallinen työväline on kannettava tietokone, jota käytetään kursseilla, kurssikokeissa ja ylioppilaskokeissa.  Opiskelijat voivat käyttää opintoihinsa liittyvien töiden tekemiseen myös mediateekissa  olevia koulun koneita.

Jokainen opiskelija saa käyttöönsä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen, jonka avulla pääsee kirjautumaan lukion opetusverkkoon ja O365-pilvipalveluun. Opiskelija saa tunnuksen myös Itslearning-oppimisympäristöön ja Wilmaan.

 • O365-pilvipalvelun ja lukion sisäisen opetusverkon  käyttäjätunnukset ja salasanat on keskenään synkronoitu. Salasanan vaihtaminen tehdään O365-salasananvaihtoportaalissa.
 • Wilman ja Itslearning-oppimisympäristön  käyttäjätunnukset ja salasanat on synkronoitu. itslearning-ympäristö tukee MPASS-kirjautumisratkaisua. ItsLaerning-oppimisympäristöön kirjaudutaan Wilma-tunnuksen ja salasanan avulla.  Näin tunnusten ja salasanojen hallinta helpottuu.

 

Käyttäjän velvollisuudet

 • Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa koskaan lainata kaverille. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksensa käytöstä.
 • Opiskelija on vastuussa omista laitteistaan.
 • Verkossa tulee noudattaa Netikettiä (hyvät käytöstävat netissä).
 • Jos havaitset lukion laitteissa, ohjelmistoissa, verkoissa, verkkopalveluissa tai tietokoneluokan kalusteissa ongelmia tai puutteita, ilmoita niistä atk-opettajalle, oppitunnin pitäjälle, kansliaan tai vahtimestarille.

 

Käytön rajoitukset

 • Lukion laitteet on tarkoitettu työvälineiksi opiskeluun liittyviin tehtäviin.
 • Ohjelmien asentaminen lukion koneisiin ei ole sallittua.
 • Mediateekki ei ole seurustelupaikka: anna työrauha toisille!
 • Syöminen ja juominen on kielletty Mediateekissa ja tietokoneluokassa.
 • Käyttösääntöjen vastainen toiminta voi johtaa käyttöoikeuksien poistamiseen.
 • Opiskelija on korvausvelvollinen, jos hän tahallaan aiheuttaa vahinkoa lukion laitteille tai kalusteille.

 

Tietojen tallentaminen

 • Tee itsellesi selkeä kansiorakenne opintoja varten: jaottele eri oppiaineet ja kurssit järkeviin alikansioihin. Tallenna tiedostot sellaisilla nimillä, että pystyt löytämään tiedoston myös myöhemmin helposti.
 • Muista huolehtia myös tiedostojen varmuuskopioinnista. Esim. tallenna tiedostot ensin sille tietokoneelle, jolla työskentelet, mutta ota myös varmuuskopiot, esim. O365:n OneDrive-pilvipalveluun. Huomaa, että helpoiten tämän voi tehdä synkronoimalla.
 • Usb-muistitikkujen käyttö on sallittua koulun koneissa.
 • Kun tarkoituksena on palauttaa tiedosto opettajalle, pdf-julkaisumuoto on hyvä tähän tarkoitukseen. Noudata kuitenkin aina opettajan antamia ohjeita.
  • Nimeä tiedostosi niin, että opettaja jo nimestä näkee, kuka on palauttanut työn, mikä on opintoryhmäsi ja niin, että tiedoston nimi kuvaa sisältöä.
  • Muista aina tallentaa tiedosto ensin ohjelman oletusmuodossa, jotta voit myöhemmin vielä muokata tiedoston sisältöä.

 

Opetusverkon palvelimella

 • K-asemalla on opiskelijan henkilökohtainen kansio
 • M-asema on kaikkien yhteisessä käytössä oleva kansio (työkansio laajoilla oikeuksilla).
 • Huomaa, että opetusverkko on sisäinen verkko, siihen ei saa yhteyttä ulkopuolelta.

 

Tekijänoikeuksien huomioiminen

Tietoa esitettäessä lähteet tulee mainita ja julkaistaessa on otettava huomioon tekijänoikeudet. Pääsääntö on, että tekijänoikeudet kuuluvat teoksen tekijälle. Lukiolla on käytössä sähköinen plagioinnin tunnistuspalvelu, jonka avulla opettajat saavat selville luvattomat lainaukset (plagiointi).


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 7 Kyllä 2 Ei 7