Lukio-opinnoissa tarvittavat ohjelmistot

Lukio-opinnoissa tarvittavat ohjelmistot ovat pääasiassa samoja, joita tullaan käyttämään myös sähköisissä kurssikokeissa ja sähköisessä ylioppilaskokeessa.

 

Sähköisessä koejärjestelmässä käytettävissä olevat ohjelmat

Ylioppilastutkintolautakunnan tämän hetkisten ohjeiden mukaisesti seuraavat ohjelmistot on hyväksytty opiskelijan päätelaitteelle (ajan tasalla olevat tiedot ylioppilaslautakunnan www-sivuilla):
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto

 

Abitti-ohjelmat

Abitissa on valmiiksi käytettävissä useita erilaisia ohjelmia tekstinkäsittelystä piirto-ohjelmiin. Niiden käyttöä kannattaa harjoitella myös omatoimisesti.

 

Lukio-opinnoissa tarvittavat ohjelmat

Syksyllä 2021 opintonsa aloittavat saavat lukiolta kannettavan tietokoneen ja tarvittavat ohjelmistot ovat koneelle valmiiksi asennettuina.

 1. LibreOffice (ilmainen), avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen toimisto-ohjelmisto, joka sisältää mm. tekstiinkäsittely- , taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmat.
  https://www.libreoffice.org
 2. TI-Nspire-CAS (maksullinen)
  Ohjelman asennus, aktivointi ja käytön aloittaminen:
  https://nspire.fi/aloitus/
 3. Geogebra Classic 5 ja Geogebra Classic 6 (ilmaisia), symbolisen laskennan ohjelmistoja matemaattsiin aineisiin (https://www.geogebra.org/download)
 4. MS Office-ohjelmat Word, Excel ja PowerPoint (lukiomme opiskelijat voivat asentaa Office-ohjelmat omalle koneelleen ilmaiseksi O3656-palvelun kautta).
 5. Muita ohjelmia tarpeen mukaan (opettajat ilmoittavat kurssillaan, mitä ohjelmia kyseisellä kurssilla tarvitaan).

 

HUOM: Ohjelmistovalikoima tulee muuttumaan sekä YTL:n päätöksellä että niistä riippumatta.

 • Ohjelmistoja lisätään valikoimaan koulujen opetuksen mukaisesti. Valikoimassa pyritään pitämään sellaisia ohjelmistoja, joita lukio-opetuksessa käytetään.
 • Ohjelmistojen kehityksen loppuminen voi johtaa ohjelman poistamiseen Digabi OS:sta.

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0