Abitti-ohjeita

Sähköiset kokeet

Jokaisen opiskelijan on osattava käynnistää oma laitteensa (kannettava tietokoneensa) Abitti-koejärjestelmään!

 

Miten tietokone käynnistetään Abitti-koejärjestelmään?

Videot on laatinut Jarkko Sairanen, YouTube – 30.10.2017

WINDOWS 10 -kone Abittiin

Asus-tietokone Abittiin

Mac-tietokoine Abittiin

Sähköisessä kokeessa työskentely

Abitti-ohjeet

Sähköisessä kokeessa on tärkeää osata käyttää erilaisia digitaalisia apuohjelmia. Tärkeimpänä työkaluna kokeessa toimii varsinainen vastauseditori, jolla on myös mahdollista tuottaa matemaattista tekstiä. Vastauseditoriin opiskelija syöttää koevastauksensa ja sen avulla koe myös palautetaan.

Ennen kokeen palauttamista on tärkeää ottaa huomioon, että mitään koejärjestelmän apuohjelmissa tehtyä ja tallennettua materiaalia ei lähetetä opettajan arvioitavaksi. Vain vastauslaatikkoon liitetyt kuvankaappaukset apuohjelmista jäävät osaksi lopullista koevastausta.

>> Abitti-ohjeet opiskelijalle

>> Abitti- kurssikoe, pikaohjeet opiskelijalle (Lohjan Yhteislyseon lukio)

 

Toimiiko koneeni (kone XXX) Abitissa?

Siinäpä varsin usein kysytty hyvä kysymys. Nyt vastauksia on saatavilla! Osoitteessa digabi.fi/hwdata on erilaisia yhteenvetoja Abitti-kurssikokeissa opiskelijan päätelaitteena käytetyistä koneista. Jos olet harkitsemassa koneen ostoa ja Abitti-yhteensopivuus on sinulle kynnyskysymys, voit nyt katsoa onko juuri kyseistä laitetta käytetty paljon kokeissa.


USB-muistin valinta vain kyseisellä käynnistyskerralla

Yhdellä käynnistyskerralla tehtävä muutos löytyy usein ”maagisen näppäimen” takaa. Tyypillisesti tämä avaa pienen valikon, josta valitaan ”Boot Order” tai vastaava valinta. Sen jälkeen valinta on jotain USB:hen viittaavaa: ”USB Media”, ”USB Storage”, ”USB Hard Disk” tai ”USB Memory”.

 

Koneiden käynnistys USB-tikuilta

Yleiset ohjeet tietokoneen käynnistämiseksi USB-muistilta
http://www.abitti.fi/fi/ohjeet/tietokoneen-kaynnistaminen-usb-muistilta/

Esimerkkejä, miten pääset Boot-valikkoon:
Heti käynnistyksen alussa, paina reilusti useamman kerran …
 • Acer, ESC, F2 tai F12 mallista riippuen
 • Asus, ESC, F2 tai F8
 • DELL, koulun koneet suoraan, jos ei, niin F12, valitse USB .. ja Ok
 • HP, Esc ja sitten F9
 • Lenovo, F12
 • MAC, Alt-painike pohjassa, kun tikku on kiinni koneessa, valitse USB-kuvake
 • Samsung, F12

Toinen buuttaustapa on sellainen, että ensin käynnistetään kone normaalisti ja tämän jälkeen buutataan Windowsin kautta Abittiin (shift + käynnistä uudelleen).

>> Abitti- kurssikoe, pikaohjeet opiskelijalle (Lohjan Yhteislyseon lukio)

>> Buuttausohjeita, Karhulan lukio

 

Näin testaat oman koneesi Abitti-yhteensopivuuden

 • Koneen on käynnistyttävä USB-muistilta (tämä on välttämätöntä)
 • Toimivatko kaikki laitteet?
 Oman kannettavan tietokoneen Abitti-yh­teen­so­pi­vuus

 1. Lait­tees­sa tulee olla USB-port­ti Abitti-tik­kua var­ten.
 2. Lait­tees­sa pi­tää olla lii­tän­tä lan­gal­lis­ta verk­koa var­ten. Jois­sa­kin lait­teis­sa tarvitaan lan­gal­li­seen verk­koon liittymiseksi USB-adap­te­ri. Täl­löin lait­tees­sa pi­tää olla vä­hin­tään kak­si USB-port­tia.
 3. Lait­tees­sa täy­tyy olla mah­dol­li­suus käyt­tää langatonta WLAN-verk­koa.
  HUOM: lukion kurssikokeissa käytetään usein langatonta verkkoa Nettiniilon avulla. Jos langattomaan Nettiniilo-verkkoon ei pääse liittymään (esim. useat Acerin koneet), tulee koneeseen hankkia Wlan-sovitin eli adapteri (esimerkiksi 802.11n Wlan USB Adapter)
  HUOM: https://www.abitti.fi/fi/ohjeet/testatut-lisalaitteet/
 4. Kaik­ki lisä­lait­teet (mm. näp­päi­mis­tö, hii­ri ja kuu­lok­keet) on han­kit­ta­va lan­gal­li­se­na. Testaa, että kaikki toimii ongelmitta Abitti-ympäristössä.
 5. Tee tämä kaikki hyvissä ajoin ennen koeviikkoa.
 6. Voit tehdä itsellesi oman Abitti-USB-tikun (kts. ohje alla) ja testata sen avulla Abitti-buuttausta ja langattomiin verkkoihin liittymistä.

  Tarkasta lisälaitteiden toimivuus alla olevasta listasta
Abitti-koeympäristössä testatut lisälaitteet:
>> https://www.abitti.fi/fi/ohjeet/testatut-lisalaitteet/

 

Oman Abitti-USB-tikun tekeminen

Voit tehdä itsellesi oman Abitti-tikun, jolla voit testata oman kannettavasi käynnistämistä Abitti-koejärjestelmään!

>> Abitti-ohjeet opiskelijalle

Mitä tarvitset:

 • tyhjän USB-tikun (minimi 8 GB)
 • tietokoneen, jota pääset käyttämään pääkäyttäjän oikeuksilla

HUOM: kun olet tehnyt itsellesi oman Abitti-USB-tikun:

 • Voit päivittää Abitti-tikun tarvittaessa Abitti-USB-ohjelmalla => Tikkusi on aina ajan tasalla.
 • Voit tutustua Abitti-kokeessa käytössä oleviin ohjelmiin jo etukäteen! Libre Office, Gimp ym… kaikki nämä ovat Abitti-tikulla. Huomaa, että matematiikka-ohjelmistot (Geogebra, TiNspire, MAOL) eivät toimi pelkästään Abitti-tikulta, vaan vaativat toimiakseen Abitti-koeympäristön (langattoman tai langallisen)!
 • Ja ennen kaikkea: saat varmuuden siitä, että OSAAT käynnistää Abitti-koejärjestelmän omalla kannettavalla koneellasi.

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1