Tutorit

Tutorit ovat aivan tavallisia 2. ja 3. vsk:n opiskelijoita, joilla on avara sydän ja halu auttaa uusia opiskelijoita kotiutumaan lukioon.

Tutor-toimintaan sisältyy uusien opiskelijoiden perehdyttäminen koulun tapoihin, uusien auttaminen sopeutumaan kouluun ja tuntemaan olonsa turvalliseksi, ongelmien ratkominen muiden opiskelijoiden kanssa, ikätoverien tuen tarjoaminen sekä osallistuminen koulun teemapäivien ja juhlien järjestämiseen.

Tutorit ovat tehtäväänsä koulutettuja ja heillä on koko lukuvuoden ajan koulutustilaisuuksia ja ohjaustuokioita.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 4 Kyllä 2 Ei 4