Tukiopetus

Minkä tahansa oppiaineen tueksi on saatavana tukiopetusta. Tukiopetuksen tarpeesta on neuvoteltava ao. aineenopettajan kanssa. Opiskelijaa kannustetaan hakeutumaan tukiopetukseen oma-aloitteisesti vaikeuksien ilmennyttyä.

Saamisen edellytykset

Tukiopetuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija ei ole laiminlyönyt opintojaan kurssin aikana. Tukiopetusta ei siis anneta, jos opiskelija on jättänyt tehtävät tekemättä tai hänellä on lukuisia muusta syystä kuin sairaudesta aiheutuvia poissaoloja. Tukiopetusta ei myöskään anneta kouluaikana tehtyjen lomamatkojen vuoksi.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0