Opinto-ohjaus

Tavoitteet

Lukion opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen siten, että hän pystyy:

  • Suunnittelemaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa.
  • Tunnistamaan vahvuuksiaan ja heikkouksiaan oppijana sekä kehittämään oppimisen taitojaan.
  • Pohtimaan opiskeluvaihtoehtoja lukion jälkeen ja hänellä on valmiudet hakeutua niihin.
  • Orientoitumaan tulevaisuuteen aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.

 

Toteutus

  • henkilökohtainen ja pienryhmäohjaus: jokainen opiskelija käy 1. ja 2. vuosikurssien aikana vähintään yhden kerran ohjauksessa ja jokaiselle 3. vuosikurssin opiskelijalle varataan oma henkilökohtainen ohjausaika
  • tunnit: pakollinen opinto-ohjauskurssi sisältää 1. vuosikurssilla lukio-opintoihin ja opiskeluun ohjausta. 2. ja 3. vuosikurssilla perehdytään työelämään ja jatko-opiskelumahdollisuuksiin
  • infotilaisuudet: vuosittain järjestetään abi-infopäivä ja ammattipaneeli sekä muita tiedotustilaisuuksia mm. ylioppilastutkintoon liittyen
  • opintokäynnit: työpaikkakäynnit, oppilaitosvierailut, Studia-tapahtuma, Uniexpo
  • valinnainen OP2-kurssi: syvennetään opinto-ohjauksen teemoja henkilökohtaisten suunnitelmien tukemiseksi
  • opinto-ohjauksen tavoitteiden saavuttamiseksi opinto-ohjaajat osallistuvat koko koulun kehittämiseen ja toiminnan suunnitteluun sekä peruskoululaisten ohjaamiseen lukio-opiskelijoiksi

Ajanvaraus

Yhteystiedot

Päivi Modig
opinto-ohjaaja
040 330 4635

Riitta Valkonen
opinto-ohjaaja
040 330 4608

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1